Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kurulması(644 Sayılı Khk) İle Planlama Yetkilerinin Merkezileşmesi Ve Kent Mekânına Etkileri-çorlu Örneği

dc.contributor.advisor Türk, Şevkiye Şence tr_TR
dc.contributor.author Güneri, Sinem tr_TR
dc.contributor.authorID 10003974 tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:38Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:38Z
dc.date.issued 2013-07-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma ile büyük ölçekli yatırım kararlarının yerel ölçekte, kentsel mekana etkilerinin olduğu, planların hazırlanma ve onayına ilişkin çeşitli aşamalarda merkezi ve yerel yönetim birimleri arasında çatışmaların yaşandığı ortaya konmuş ve bu kapsamda var olan çatışmaların nasıl çözümlenebileceği, bu türdeki planlama kararlarında nasıl bir yönetim-katılım mekanizması oluşturulması gerektiği konuları örnek incelemesi üzerinden verilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a large-scale investment decisions at the local level, the effects of urban space are explained and the preparation of plans and approval stages are as clashes occurred between the central and local government units. In this context, issues of how the conflicts are resolved, how to create a management-participation mechanism on the planning decisions on major investments are mentioned by by The Çorlu “Integrated Waste Disposal and Energy Production Facility” Case. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8097
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Merkezileşme tr_TR
dc.subject Yerelleşme tr_TR
dc.subject Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tr_TR
dc.subject Planlamada Yetki tr_TR
dc.subject Kent Yönetimi- Aktörler. tr_TR
dc.subject Centralization en_US
dc.subject Decentralization en_US
dc.subject Ministry of Environment en_US
dc.subject Planning en_US
dc.subject Planning Authority en_US
dc.subject Urban Management-Actors en_US
dc.title Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kurulması(644 Sayılı Khk) İle Planlama Yetkilerinin Merkezileşmesi Ve Kent Mekânına Etkileri-çorlu Örneği tr_TR
dc.title.alternative Centralızatıon Of Plannıng Authorıty By The Establıshment Of The Mınıstry Of Envıronment And Urbanızatıon (by The Law No. 644) And Effects Of Urban Space (çorlu Case) en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13639.pdf
Boyut:
9.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama