Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kurulması(644 Sayılı Khk) İle Planlama Yetkilerinin Merkezileşmesi Ve Kent Mekânına Etkileri-çorlu Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-15
Yazarlar
Güneri, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ile büyük ölçekli yatırım kararlarının yerel ölçekte, kentsel mekana etkilerinin olduğu, planların hazırlanma ve onayına ilişkin çeşitli aşamalarda merkezi ve yerel yönetim birimleri arasında çatışmaların yaşandığı ortaya konmuş ve bu kapsamda var olan çatışmaların nasıl çözümlenebileceği, bu türdeki planlama kararlarında nasıl bir yönetim-katılım mekanizması oluşturulması gerektiği konuları örnek incelemesi üzerinden verilmeye çalışılmıştır.
In this study, a large-scale investment decisions at the local level, the effects of urban space are explained and the preparation of plans and approval stages are as clashes occurred between the central and local government units. In this context, issues of how the conflicts are resolved, how to create a management-participation mechanism on the planning decisions on major investments are mentioned by by The Çorlu “Integrated Waste Disposal and Energy Production Facility” Case.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Merkezileşme, Yerelleşme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlamada Yetki, Kent Yönetimi- Aktörler., Centralization, Decentralization, Ministry of Environment, Planning, Planning Authority, Urban Management-Actors
Alıntı