Politics And Music: Music As A Means To Politics And Politics As A Means To Music

dc.contributor.advisor Çalkıvik, Emine Aslı tr_TR
dc.contributor.author Denizli, Ece tr_TR
dc.contributor.authorID 574966 tr_TR
dc.contributor.department Political Studies en_US
dc.contributor.department Siyaset Çalışmaları tr_TR
dc.date 2019 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-03-18T13:37:09Z
dc.date.available 2020-03-18T13:37:09Z
dc.date.issued 2019 tr_TR
dc.description Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019 en_US
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 tr_TR
dc.description.abstract This study seeks answers to the question of what makes music political, and aims to demonstrate the relationship between music and politics. The main argument of the thesis is that music is power in terms of influencing and orienting us both as an end in itself and a means to an end, and therefore it is political. Concordantly, the second argument is that since music always affects us, it should not serve for any other purpose due to having value in itself, and in this way, owing to its inherent characteristics it can help us to reach concepts such as justice, democracy, freedom and common good. This study propounds that since music is a power it is used by political actors and institutions in compliance with their aims and interests, and because of the mentioned point music always has a place within politics. Another underlined point in the thesis is that music's being political has two meanings since music is both inherently and in itself political. In other words, politics has a place in music as well because even if music is made only for the sake of making music, some groups determine the value of music and interfere it. When viewed from these two aspects, music is a means to politics because of its political nature, and politics is a means to music since music is political in itself. Therefore, music and politics are in an undeniable relationship in which both serve to each other. en_US
dc.description.abstract Bu çalışma müziği siyasi yapan şey nedir sorusuna yanıt aramakta ve müzik ile siyasetin birbirleriyle olan ilişkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Tezin ana savı müziğin hem kendi içinde bir amaç olduğu durumda hem de bir başka amaca araç olduğu durumda bizi etkileme ve yönlendirme potansiyeline sahip olmasından dolayı güç olması ve bu yüzden de siyasi olmasıdır. Bu savdan yola çıkarak ulaşılan diğer sav da bizi her zaman etkileme ve yönlendirme ihtimali olan müziğin, kendi içinde bir değeri olması sebebiyle başka bir amaca hizmet etmemesi gerektiği ve doğası gereği içinde bulundurduğu bazı özellikleri sayesinde adalet, demokrasi, özgürlük ve ortak iyi gibi kavramlara ulaşmamızda bize yardımcı olabileceğidir. Bu çalışma müziğin sahip olduğu bu nitelikleri açığa çıkarıp bu nitelikler sebebiyle siyasi aktör ve kurumlarca onların kendi amaç ve istekleri doğrultusunda kullanıldığını ortaya koymakta ve bu yüzden müziğin daima siyasetin içinde yer aldığını vurgulamaktır. Tezde altı çizilen bir diğer husus da müziğin siyasi olmasının iki anlam ifade ettiğidir. Çünkü müzik hem doğal olarak hem de kendi içerisinde siyasidir. Yani siyaset de müziğin içindedir çünkü müzik başka bir amaca araç olmayarak sadece kendisi için yapılsa bile müziğin değeri bir takım gruplar tarafından belirlenmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında müziğin kendi doğası gereği siyasi olması sebebiyle siyasete araç olması ve müziğin de kendi içinde siyasi olmasından kaynaklı siyasetin de müziğe araç olması söz konusudur. Bu yüzden müzik de siyaset de birbirlerine hizmet eden şeyler olarak yadsınamaz bir ilişki içerisindelerdir. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18275
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Philosophy en_US
dc.subject Political Science en_US
dc.subject Felsefe tr_TR
dc.subject Siyasal Bilimler tr_TR
dc.title Politics And Music: Music As A Means To Politics And Politics As A Means To Music en_US
dc.title.alternative Siyaset Ve Müzik: Siyasetin aracı olarak müzik ve müziğin aracı olarak siyaset tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
574966.pdf
Boyut:
1.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama