Performans Değerlendirmede Hedef Kartı Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Çalışkan, Ayhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, Dengelenmis Hedef Kartı uygulamak isteyen sirketlerde, olması gereken asamalar ile dikkat edilmesi gereken unsurlar, deger disiplini çatısı altında degerlendirilerek sirket genelinde benimsenmesini arttıracak deger yaratma zinciri ile bütünlestirilerek gerçeklestirilen bir uygulama anlatılmıstır. Sirketlerin geçmis performansını gösteren mali tablolarına ek olarak geleceklerini sekillendirecek maddi olmayan varlıklara yönelmis olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu tez çalısmasında maddi varlıklar ile maddi olmayan varlıkları en iyi sekilde bir araya getiren ve sirket performansını ölçen dengelenmis hedef kartı sisteminin bir sirkete nasıl kurulacagı üzerinde durulmustur. Dengelenmis hedef kartı sisteminin literatürdeki teorisi ve gerçeklestirme adımları incelenerek, uygulamada kullanılacak model olusturulmustur. Sonrasında bu yöntemin bir kimya sirketinde uygulaması gerçeklestirilmistir ve çalısanlar arasında benimsemenin üst seviyede olmasını saglayacak deger yaratma zinciri üzerinde durulmustur.
In this study, a balanced score card application is expressed by considering required steps and essential subjects. This application is supported by value discipline frame and value creation chain/ generator. Companies who use traditional financial tables realize the importance of intangible assets that will create the future of the organizations. This thesis study focused on how to implement a balanced scorecard which is the one of the best systems to measure the company performance by evaluating both tangible and intangible assets. A new balanced scorecard implementation model is developed by analyzing implementation process and balanced scorecard theory. This model is applied to a company that serves in chemicals industry and emphasized value creation chain/ generator that helps adoption of this method to the company employers
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Performans Degerlendirme, Performans Ölçümleri, Performans, Performance Evaluation, Performance Measurement, Performance
Alıntı