Polipirol Miktarının; Pan/ppy Kompozit İnce Filmlerin Kristal Yapısı, Mekanik Ve Elektriksel Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Bakkalcı, Gamze tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:13:39Z
dc.date.available 2015-06-16T12:13:39Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı polimerizasyon yöntemleriyle akrilonitril ve pirol kopolimer ve kompozitleri oluşturulmuştur. Bu kompozitlerden (<30&#956;m) kalınlığındaki ince filmler hazırlanmıştır. Pirol miktarının kompozit ve ince filmlerin yapısındaki etkisi incelenmiştir. İletken polimer olan pirolün poliakrilonitrilin kristal yapısına etkisi incelenmiştir. Buna göre yarıkristal yapıya sahip poliakrilonitril polipirolün amorf yapısının etkisiyle kristallikten uzaklaşarak amorf bir yapıya kaydığı gözlenmiştir. Bu etkileşim X-ışını difraksiyonu ölçümleriyle doğrulanmıştır. Ayrıca bu etkileşimin mekanik özlellikleri üzerindeki etkisi dinamik mekanik ölçüm cihazıyla (DMA) incelenmiştir. Sonuç olarak uygulanan kuvvete karşı çekme-kopma grafikleri ve modulusun sıcaklığa bağlı değişim grafikleri oluşturulmuştur. Modulus değerleri ve Tg sıcaklığı polipirol etkisiyle değişiklik göstermiştir. Yüzey karakerizasyonu için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile çalışılmıştır. Ve polipirolün karnıbahar yapısının mekanik özelliklerini zayıflatıcı etkisi olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, three types of polymerization techniques were performed and, Py content effect on composite and thin films structure is investigated. Obtained copolymers and composites prepared as thin film thickness <30&#956;m. And also PPy effect on PAN crystallinity is investigated. Based on the results, semicrystalline structure of PAN shifts as a amourph structure because of PPys’ amourph structure. This interaction is verified with X-Ray diffraction measurements. And also this interaction is investigated with dynamic mechanical analayzer, to find out the influence on the mechanical behaviours. Stress-strain graphics and temperature dependence on modulus is investigated. There are certain differences while Py content changes.PAN-PPy composites and thin films are prepared and electrical properties are characterized with electrochemical impedance spectroscopy. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), is studied for surface and morphology characterization. And as a result the cauliflower structure is the reason being detrimental to the mechanical properties. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5645
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dinamik mekanik analiz tr_TR
dc.subject PAN/PPy ince film kompozit tr_TR
dc.subject mekanik özellikler tr_TR
dc.subject çekme uzama eğrileri tr_TR
dc.subject Tg tr_TR
dc.subject kristalinite. tr_TR
dc.subject Dynamic mechanical analysis en_US
dc.subject PAN/PPy composite thin films en_US
dc.subject mechanical properties en_US
dc.subject stress strain curves en_US
dc.subject Tg en_US
dc.subject crystallinity. en_US
dc.title Polipirol Miktarının; Pan/ppy Kompozit İnce Filmlerin Kristal Yapısı, Mekanik Ve Elektriksel Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An Investigation Of Polypyrrole Content On Crystallinity, Mechanical And Electrical Properties Of Pan/ppy Thin Composite Film en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8645.pdf
Boyut:
15.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama