İş Süreçlerinin Haritalanması, İyileştirilmesi Ve Bir Envanter Kontrol Sistemine Uygulanması

dc.contributor.advisor Sümen, H. Halefşan tr_TR
dc.contributor.author Avşar, Dilara tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:05Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:05Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tezinde süreç yönetiminin gelişimi ve tanımları yapıldıktan sonra süreç analiz ve geliştirme çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılabilecek bir süreç geliştirme metodolojisi çeşitli yönleri ile anlatılmıştır. Söz konusu metodoloji, süreç yönetimi için şirketlerde kurulacak fonksiyonlar arası ekiplerin yaygın bir şekilde kullanabilecekleri bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmada iş süreçlerini yönetmek ve gerektiğinde iyileştirmek isteyen firmaların nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca tezin sonunda süreç haritalama ve iyileştirme uygulamaları ile envanter kontrolünün (stok veri doğruluğunun) sağlanması ile ilgili olarak bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde bir şirket bünyesindeki mevcut süreçler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiş, aksayan noktaları bulunmuş ve yeni süreçler oluşturulmuştur. Sonuç bölümünde de eski süreçlerden yeni süreçlere geçişle oluşan iyileştirmeler ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, after development of process management and definitions were explained, a process management methodology which can be widely used in process analysis and improvement studies, was described with all characteristics. This methodology requires an approach that can be used by process management teams which are established between functions in the firms. In this study, it is discussed that how the firms, which would like to manage and improve their internal business processes, should follow a methods. At the end of the study, an emprical case that is about obtaining stock control (stok data accuracy) with applications of process mapping and improvement, takes part. Current processes in the firm are throughly analyzed, disconnect points are identified and new processes are developed. Improvements accomplished through transitioning from old processes to these new developed processes are demonstrated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2009
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Süreç tr_TR
dc.subject Süreç Yönetimi tr_TR
dc.subject Süreç Yenileme tr_TR
dc.subject Süreç Haritalama tr_TR
dc.subject Stok tr_TR
dc.subject Process en_US
dc.subject Process Management en_US
dc.subject Process Reengineering en_US
dc.subject Process Mapping en_US
dc.subject Stock en_US
dc.title İş Süreçlerinin Haritalanması, İyileştirilmesi Ve Bir Envanter Kontrol Sistemine Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Improvement And Mapping Of Business Processes And An Application Of An Inventory Control System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3686.pdf
Boyut:
1.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama