Datça Bölgesindeki Volkanik Tüflerin Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Tanaçan, Leyla tr_TR
dc.contributor.author Akgül, Esra tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:42:28Z
dc.date.available 2015-08-10T12:42:28Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Datça bölgesindeki volkanik tüflerin yapı malzemesi olarak değerlendirilebilmesi için puzolanik aktivite özelliğinden yararlanarak elde edilen ürünlerin mekanik, fiziksel ve minerolojik özelliklerinin araştırılması ve incelenmesi amaçlanmıştır. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuarında TS 25 (Tras)’e göre puzolanik aktivite deneyi ve kimyasal analizler yapılmıştır. Ön deneyler sonucunda puzolanik özelliğe sahip olduğu anlaşılan Datça bölgesinde aktoprak olarak adlandırılan zemin malzemesinin, puzolanik aktivitesinin geliştirilmesi amacıyla deney programı doğrultusunda kür koşulları (sıcaklık, süre, nem), madde miktarı ve su oranları değiştirilerek aralarındaki farklar sayısal veriler ve grafiklerle tesbit edilerek ve en uygun üretim koşulu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, farklı karışım oranlarında hazırlanan kireç-Datça toprağı ve sudan oluşan karışım numunelerin, zamanla (7., 28. ve 90. gün) ve etüv sıcaklığının artmasıyla (55ºC, 70 ºC ve 90 ºC) gerek fiziksel gerekse mekanik dayanımda artış kaydedilmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda, Datça toprağının; tarihi binaların onarımında veya çevre yapıların yapımında kullanılmak üzere mukavemeti yüksek olan kireç-puzolan harç, sıva malzemesi ve hafif yapı tuğlası gibi yapı malzemesi olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The objective is to research and examine the mechanical, physical and mineralogical characteristics of the materials obtained by utilizing the pozzolanic activity of the volcanic tufa in the vicinity of Datça in order to make use of it as a construction material. Pozzolanic activity test and chemical analysis were carried out according to TS 25 (Tras) in the Construction Materials Laboratory of İ.T.U. Faculty of Architecture. In order to enhance the pozzolanic activity of the soil material called Aktoprak (White-soil) in Datça which is found to have pozzolanic activity after preliminary tests, curing conditions (temperature, duration, moisture), material quantity and water concentrations were altered and the most appropriate production condition was found by determining the differences in numerical data and graphs. As a result of the analysis, an increase was determined both in physical and mechanical strength in time (7th, 28th and 90th day) and with the increase in the stove temperature (55 oC, 70 oC and 90 oC) of the mixture samples, formed in different concentrations, consisting of lime-Datça soil and water. As a result of the experimental studies, it is thought that the soil of Datça can be utilized as construction materials such as lime-pozzolana mortar, plaster material and light building brick. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8187
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject puzolan tr_TR
dc.subject puzolanik aktivite tr_TR
dc.subject dayanım tr_TR
dc.subject pozzolana en_US
dc.subject pozzolanic activity en_US
dc.subject strength en_US
dc.title Datça Bölgesindeki Volkanik Tüflerin Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Evaluation Of The Volcanic Tuffs In The Area Around Datça As Building Material en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
4162.pdf
Boyut:
49.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama