Türkiye'de Yeni Bir Bölgesel Politika Aracı Olarak Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

dc.contributor.advisor Gezici, Emine Ferhan tr_TR
dc.contributor.author Gelici, Zeynep tr_TR
dc.contributor.authorID 10028780 tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-06T07:36:39Z
dc.date.available 2015-08-06T07:36:39Z
dc.date.issued 2014-02-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bölgesel dengesizlikleri azaltmak için uygulanan bölgesel politikalar ve politika araçları dönemsel farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum ve dünyada değişen koşullarla birlikte yeni bölgesel politika araçları gündeme gelmektedir.Türkiye’de yeni politika araçlarından biri Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’dır. Farklı kalkınma planı dönemlerinde öngörülen az gelişmiş bölgelerde büyüme kutbu yaratma politikasını uygulamak için ilk kez 9. Kalkınma Planı döneminde ortaya konulmaktadır. Tez kapsamında, ülkemizde bölgesel gelişme politikalarının ve politikaların uygulanmasında kullanılan politika araçlarının geçirdiği değişim vurgulanmaktadır. Yeni bölgesel politika araçlarından biri olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel özellikleri incelenerek, programın ortaya çıkışı süreci, cazibe merkezi seçim kriterleri ve projeleri, program kapsamında yaşanan sorunlar, programın yereldeki etkileri ve beklentiler, diğer politika araçlarından hangi yönleriyle farklılaştığı ve programın kurumsal çerçevesi ilgili aktör görüşleri üzerinden değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Policies implemented to alleviate regional inequalities exhibits periodical variation. Today, in the context of European Union harmonization process and transforming global conditions, new regional policy tool are being brought forward. In Turkey one of the new of policy tools is the program of subsidizing centers of attraction. The policy of creating growth poles in the less developed regions is firstly put forward in the 9th Development Plan. In this thesis, the transformation of the regional development policies of our country and of the policy tools used to implement them are emphasized. The new regional policy tools is one of the attractions support the program’s main feature examining the program s engendering process, the center of attraction election criteria and projects, the program covered the problems in the program’s local on the effects and expectations, other policy instruments which of the aspects difference and program’s specifies institutional frameweork related actin views booted being evaluated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8102
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bölgesel Politikalar tr_TR
dc.subject Bölgesel politika araçları tr_TR
dc.subject Bölgesel kalkınma tr_TR
dc.subject Büyüme merkezleri tr_TR
dc.subject Cazibe merkezleri tr_TR
dc.subject Regional policies en_US
dc.subject Regional policies tools en_US
dc.subject Regional development en_US
dc.subject Growth centers en_US
dc.subject Attraction centers en_US
dc.title Türkiye'de Yeni Bir Bölgesel Politika Aracı Olarak Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı tr_TR
dc.title.alternative The Program Of Subsıdızıng Centers Of Attractıon As A New Regıonal Polıcy Tool In Turkey en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama