Farklı Geometrilerin Buz Oluşumunda Zorlanmış Akış Önündeki Karakteristiklerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kuddusi, Lütfullah tr_TR
dc.contributor.author Peker, Gökmen tr_TR
dc.contributor.authorID 422873 tr_TR
dc.contributor.department Isı Akışkan tr_TR
dc.contributor.department Head and Fluids en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:32:30Z
dc.date.available 2015-05-15T07:32:30Z
dc.date.issued 2012-02-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, zorlanmış akış önünde farklı buz küpü geometrileri ile buz yapımına etkiyen faktörler deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Belirlenen bir buzdolabında, gerçek dondurucu ortam şartları içerisinde buz yapma deneyleri yürütülmüştür. Buz küpleri için donma süreleri belirlenmiş ve donma periyodu boyunca sıcaklık değişimleri gözlenmiştir. Bu sayede buz yapımına etki edecek parametreler belirlenmiş ve bu parametrelerin etkisinin çıkarılması amaçlanmıştır. Tez çalışmasının birinci bölümünde konu ile ilgili literatür ve patent araştırmasına yer verilmiştir. Literatürde zorlanmış akış önündeki engel cisimler üzerinden geçen akış konusunun ön plana çıktığı belirlenmiştir. Zorlanmış akış önünde buz yapımı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tez çalışmasının ikinci bölümünde tez konusunda önemli bir yer tutan zorlanmış taşınım ve dış akış konuları hakkında genel bilgilere yer verilmiş ve tez kapsamında kullanılan boyutsuz sayılar tanıtılmıştır. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde deney düzeneğinde kullanılan ekipmanların tanıtımı ayrıntılı olarak yapılmıştır. Tez çalışmasının dördüncü bölümünde yapılan deneysel çalışmaların aşamaları ve ayrıntılarına yer verilmiştir. Ayrıca buz yapma çalışmalarının deneysel sonuçları paylaşılarak deneysel sonuçlara göre elde edilen ortalama yerel ısı taşınım katsayısı hesabına yer verilmiştir. Tez çalışmasının son bölümünde PIV ve sayısal modelleme çalışmaları gösterilmiştir. PIV çalışmaları ile gerçek ortam şartları incelenmiştir. Sayısal modelleme çalışmalarında gerçek ortam şartlarındaki sınır koşulları ile bilgisayar ortamında 3D analizler yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the first part of the thesis work of the relevant research literature and patents are included. In literature, the subject of the flow over obstacles on forced flow is come to the fore. In the literature, examining properties of water and ice, and forced mass flow and heat transfer research has been done in front of the simple geometries. Books and articles written about the properties of water and ice available. Heat transfer in forced flow geometries, especially in front of a number of studies in the literature are related to various fields. The majority of these studies on the electronic parts, hot, and a small stream in front of the behavior of simple geometry and the simple geometry of this classic is for the examination of behaviors in the forced flow in front of the show. There is any work for making usable ice cubes in front of the forced flow. In the second part of the thesis, forced convective flow and outer flow subjects are introduced for generally which holds an important place in the thesis and the used dimensionless numbers in scope of the thesis are introduced. In the third part of the thesis, the equipments used in the experimental ayarup are introduced with detail. In the fourth part of the thesis, experimental work stages and the details of the experimental studies are given. In addition, the experimental results were shared for the ice making studies and in accordance with the experimental results, the averaged local heat transfer coefficient calculations are given. In the last part of the thesis PIV and numerical modeling studies shown. With the PIV studies, the real ambient conditions were investigated. Numerical modeling studies with the boundary conditions in real environments have been made in computer 3D analysis. Ice containers are used within the scope of the thesis work was carried out experimental studies in the refrigerator freezer compartment flow conditions in order to view PIV (Particle Image Velocimetry) studies were performed. Purpose of this study is the realization, in the original partition is used in experimental studies provided fans with the real flow conditions the determination of ice around the containers. Obtained from the actual flow conditions in the ambient air stream is intended to provide information about. In this way, the numerical flow model to be used in the modeling studies served by being aware of, the flow of air around the containers used in the ice using the computer program is intended to view. Containers used in the ice, frequently encountered problems in fluid mechanics, frequently mentioned in the literature at the barrier is a problem with the objects passed through the flow. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1903
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Buzdolabı tr_TR
dc.subject Donma tr_TR
dc.subject Akış ortamı tr_TR
dc.subject Hava tr_TR
dc.subject Taşınım tr_TR
dc.subject Fanlar tr_TR
dc.subject Geometrik modeller tr_TR
dc.subject Refrigerator en_US
dc.subject Freezing en_US
dc.subject Air en_US
dc.subject Convection en_US
dc.subject Fans en_US
dc.subject Geometric models en_US
dc.title Farklı Geometrilerin Buz Oluşumunda Zorlanmış Akış Önündeki Karakteristiklerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Experimental And Numerical Investigation Of Different Geometry Characteristics On The Forced Convective Flow For Making Ice Cubes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12228.pdf
Boyut:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama