Belirsizlik Altında Yatırım Kararlarının Verilmesi – Türkiye Örneği:bulanık Küme Yaklaşımı

dc.contributor.advisor Günçavdı, Öner tr_TR
dc.contributor.author Küçük, Ali Erhan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:04Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:04Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında Türkiye’deki özel sektör yatırımlarını belirleyen faktörler ortaya çıkarılmış ve bu faktörler arasında makroekonomik ve siyasi istikrarsızlığın neden olduğu belirsizlik unsurunun yatırımlar üzerindeki rolü ve önemi incelenmiştir. Literatürde yapılmış olan çalışmalardan çok farklı olarak bu belirsizlik etkisinin açığa çıkarılmasında Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) teorisi kullanılmıştır. Bulanık Mantık teorisi kullanılarak belirsizlik altında yatırım yapma istekliliği (wti) indeksi oluşturulmuştur. wti indeksi değerleri, kurulmuş olan yatırım talep denklemine dahil edilmiştir. Bu wti indeksinin anlamlılığı test edilmiştir Elde edilen ampirik sonuçlara göre belirsizlik altında yatırım yapma istekliliğindeki değişimlerin kısa dönemde yatırım talebi üzerinde oldukça anlamlı etkileri bulunmuştur. Yine sermaye maliyetini gösteren değişkenin de hem kısa dönemde hem de uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlı negatif etkileri olduğu gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the role of macroeconomic and political uncertainty is investigated. Unlike the existing practice in literature Fuzzy Logic theory is used to model uncertainty. An index, called willingness to invest (wti), is developed by basing upon the Fuzzy logic fundamentals. The wti index is included into an emprical investment model. The significance of the wti index is statistically tested in a mainstream neoclassical investment model. Emprical results show that changes in the willingness to invest of investors play a significant and positive role in the investment demand in the short run. Additionally, it is also investigated that the cost of capital has great significantly negative effects in the investment demand both in the long run and short run. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2004
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yatırımlar tr_TR
dc.subject Belirsizlik tr_TR
dc.subject Bulanık Mantık tr_TR
dc.subject Investment en_US
dc.subject Uncertainty en_US
dc.subject Fuzzy Logic en_US
dc.title Belirsizlik Altında Yatırım Kararlarının Verilmesi – Türkiye Örneği:bulanık Küme Yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Investment Decision Making Under Uncertainty – The Case Of Turkey: A Fuzzy Logic Approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2708.pdf
Boyut:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama