Yeşil Alan Kullanım Özellikleri Ve Tercihleri (ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu Örneği)

dc.contributor.advisor Türkoğlu, Handan tr_TR
dc.contributor.author Kısar, Elif tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Planlama tr_TR
dc.contributor.department Landscape Planning en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:30:03Z
dc.date.available 2015-11-06T12:30:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ataköy, Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda belirlenen çalışma alanlarında yaşayanların yeşil alan kullanım özellikleri, kullanım amaçları ve tercihlerinin saptanması, yeşil alanlardan memnuniyet düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 6 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışmanın amacı ve önemi, çalışmanın kapsamı ve izlenen yöntemler açıklanmıştır. İkinci bölümde, yeşil alan kavramı üzerinde durulmuş ve yeşil alanların işlevleri, kentsel yeşil alan tipleri ve yeşil alan düzenleme esasları tanımlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, çevre, davranış, memnuniyet ve rekreasyon kavramları ve etkileşimleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, İstanbul genelindeki yeşil alan olanaklarının büyüklükleri, türleri ve işlevleri incelenmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde, araştırma alanı olarak seçilen konut alanlarının genel özellikleri, yeşil alan olanakları verilmiş, bu alanların, hangi özelliklerinden dolayı araştırma alanı olarak seçildiği belirtilmiş ve araştırma alanında gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler açıklanmıştır. Altıncı ve son bölümde ise, anket çalışmasından elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Main of this study, is to determine the characteristics of usages and preferences of green areas and to define the satisfaction level of the users. This study consists of six chapters. In the first chapter, the aim, the context and the methodology of the study are expressed. The concept of green area and the functions, the types and the organization procedure of green areas are emphasized in the second chapter. The third chapter of this study includes environment, behavior, satisfaction and recreation concepts and the interactons between them. In the fourth chapter, the opportunities, sizes, functions and distributions of the green areas in İstanbul are examined. For the determination of the characteristics of the usage of the green areas and the satisfaction levels of the users, social survey is made, on the residential areas that differentiate with their urban development processes and socioeconomic structures. Main characteristics of the study’s chosen cases among residential areas and the opportunities for green areas in them, are explained and the data of the social survey is expressed in the fifth chapter. Finally, the data of the social survey is interpreted and evaluated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10128
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yeşil Alan tr_TR
dc.subject Rekreasyon tr_TR
dc.subject Memnuniyet tr_TR
dc.subject Yeşil Alan Memnuniyeti tr_TR
dc.subject Green Areas en_US
dc.subject Recreation en_US
dc.subject Satisfaction en_US
dc.subject Green Area Satisfaction en_US
dc.title Yeşil Alan Kullanım Özellikleri Ve Tercihleri (ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu Örneği) tr_TR
dc.title.alternative Characteristics Of Green Area Usages And Preferences (ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2323.pdf
Boyut:
3.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama