Bilgi Teknolojisi Yatırımlarının Firma Performansına Etkileri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Bostancı, Harun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgi teknolojisi yatırımlarının (BT) değerlendirilmesi, firmanın performans göstergelerinde yatırım öncesi ve sonrasında oluşan değişimlere göre yapılmıştır. Bilgi teknolojisi yatırımlarının firmalara faydaları konusunda yapılan belli bir metodun bulunmaması, donanım, yazılım ve arayüz uygulamaları getirilerinin somut olarak tespit edilememesi BT yatırımlarına ön yargı ile yaklaşılmasına neden olmuştur. Öncelikle, BT yatırımları klasik yatırım değerlendirme teknikleri ile ele alınmıştır. Yatırım geri dönüş oranı, geri ödeme süresi ve net şimdiki değer açısından, yapılan IT yatırımının kendi maliyetini fazlasıyla çıkardığı tespit edilmiştir. Bunun da ötesinde, firma performans göstergeleri detaylı olarak incelendiğinde firmanın performansının yapılan BT yatırımı sonrasında arttığı görülmüştür. Sonuç olarak BT yatırımlarının firma performansı üzerinde olumlu etkiler yaptığı anlaşılmıştır.
Purpose of this study is to empirically examine the relationship between investments in information technology (IT) and effects on firm business performance. In the last decade there have been a few studies that the large investments in information technology have not produced the anticipated benefits. IT are often difficult to cost-justify. While some of this is due to unforeseen hardware, software and interface challenges. Firstly, IT investments are evaluated by using classical project analysis method, return on investment, net present value. Then, the impact of IT on business performance is examined by performance indicator values. When we compare the performance indicator values of firm before IT investment and after, IT investment have a positive effect on firm performance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bilgi teknolojisi yatırımları, Information technology investment, Performance evaluation, Firm performance, Performans değerlendirme, Firma performansı
Alıntı