Bilgi Teknolojisi Yatırımlarının Firma Performansına Etkileri

dc.contributor.advisor Kahraman, Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Bostancı, Harun tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:35Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:35Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, bilgi teknolojisi yatırımlarının (BT) değerlendirilmesi, firmanın performans göstergelerinde yatırım öncesi ve sonrasında oluşan değişimlere göre yapılmıştır. Bilgi teknolojisi yatırımlarının firmalara faydaları konusunda yapılan belli bir metodun bulunmaması, donanım, yazılım ve arayüz uygulamaları getirilerinin somut olarak tespit edilememesi BT yatırımlarına ön yargı ile yaklaşılmasına neden olmuştur. Öncelikle, BT yatırımları klasik yatırım değerlendirme teknikleri ile ele alınmıştır. Yatırım geri dönüş oranı, geri ödeme süresi ve net şimdiki değer açısından, yapılan IT yatırımının kendi maliyetini fazlasıyla çıkardığı tespit edilmiştir. Bunun da ötesinde, firma performans göstergeleri detaylı olarak incelendiğinde firmanın performansının yapılan BT yatırımı sonrasında arttığı görülmüştür. Sonuç olarak BT yatırımlarının firma performansı üzerinde olumlu etkiler yaptığı anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Purpose of this study is to empirically examine the relationship between investments in information technology (IT) and effects on firm business performance. In the last decade there have been a few studies that the large investments in information technology have not produced the anticipated benefits. IT are often difficult to cost-justify. While some of this is due to unforeseen hardware, software and interface challenges. Firstly, IT investments are evaluated by using classical project analysis method, return on investment, net present value. Then, the impact of IT on business performance is examined by performance indicator values. When we compare the performance indicator values of firm before IT investment and after, IT investment have a positive effect on firm performance. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6390
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bilgi teknolojisi yatırımları, Firma performansı, Performans değerlendirme. tr_TR
dc.subject Information technology investment, Firm performance, Performance evaluation en_US
dc.title Bilgi Teknolojisi Yatırımlarının Firma Performansına Etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of Information Technology Investments On Firm Performance en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar