Penıcıllıum Verrucosum’un Siyah Ve Yeşil Zeytinlerde Okratoksin A Ve Sitrinin Üretme Yeteneğinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Heperkan, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Zorlutuna, Duygu tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:55Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:55Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Zeytin, ülke ekonomisi ve halkımızın beslenmesi yönünden önemi büyük tarımsal bir ürünümüzdür. Zeytin üretimi sırasında yüzeyde gelişen toksijenik küfler, mikotoksin adı verilen sekonder metabolitleri üretebilirler. Zeytinlerde Penicillium türü küflerin dominant olduğu saptanmıştır.Çalışmada materyal olarak kullanılan çekirdeksiz, konserve, siyah ve yeşil zeytinlerde P. verrucosum tarafından okratoksin (OTA) ve sitrinin (CIT) oluşumu üzerine sıcaklık ve süre etkisi incelenmiştir. 15ºC, 20ºC ve 25ºC’de inkübe edilen besiyerlerinde P. verrucosum’un geliştiği ve CIT ürettiği tespit edilirken, yalnız 25ºC’de OTA’ya rastlanmıştır. Siyah ve yeşil zeytinler, P. verrucosum ile 106 spor/ml olacak şekilde aşılanmıştır. 20ºC ve 25ºCde 30 gün süre ile inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresince belli aralıklarla OTA ve CIT analizleri yapılmıştır. 20ºC ve 25ºC’de inkübe edilen zeytinlerde 7., 14., 18., 21. ve 30. günlerde HPLC ile yapılan analizler sonucunda, siyah ve yeşil zeytinlerde OTA miktarının 21. günde en yüksek değerde olduğu bulunmuştur. 3., 7, ve 14. günlerde TLC ile yapılan CIT analizleri sonucunda, 25ºC’de inkübe edilen yeşil zeytinlerde CIT oluştuğu ve zamana bağlı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Olive is an important agricultural product for the nutritional benefits and national economy. During table olive production the toxigenic moulds grow on saline surface can produce seconder metabolites called as mycotoxin. It is determined that, the genus Penicillium dominate in olives. In this study; the effects of temperature and time parameters on OTA and CIT production of P.verrucosum in stoneless, sterilized, black and green olives were investigated. P. verrucosum growing and CIT were determined on the media incubated at 15ºC, 20ºC and 25ºC, OTA was determined only the media incubated on 25ºC. Black and green olives were inoculated with P. verrucosum at the amount of 106 spore/ml. Then they were incubated for 30 days at 20ºC and 25ºC. OTA was detected in olives with HPLC at the end of 7., 14., 18., 21. and 30. days of incubation period. OTA formation in black and green olives was found to have maximum values for 21. days. CIT was analysed with TLC at the and of 3., 7. and 14. days of incubation period. CIT was detected in green olives incubated at 25ºC with an increasing value depending on the time. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2286
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Penicillium verrucosum tr_TR
dc.subject zeytin tr_TR
dc.subject okratoksin A tr_TR
dc.subject sitrinin tr_TR
dc.subject Penicillium verrucosum en_US
dc.subject olive en_US
dc.subject ochratoxin A en_US
dc.subject citrinin en_US
dc.title Penıcıllıum Verrucosum’un Siyah Ve Yeşil Zeytinlerde Okratoksin A Ve Sitrinin Üretme Yeteneğinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Ochratoxin A And Citrinin Production Of Penicillium Verrucosum On Black And Green Olives en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4217.pdf
Boyut:
793.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama