Trız: Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Ve Diğer Problem Çözme Yöntemleriyle Karşılaştırma

dc.contributor.advisor Cerit, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Şener, Serbülent Dirim tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:18Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Çağdaş dünyada üretken, verimli ve karlı işler kurarak yüksek rekabet ortamında hayatta kalabilmek ve istek ve gereksinimlerin hızlı değişkenliğine ayak uydurmak için teknolojik ve bilimsel gelişmeleri üretmek veya yakından takip ederek uygulamak gerekmektedir. Sürekli geliştirilmesi ve farklılaştırılması gereken ürünler, hizmetler ve bunlarla ilgili süreçler giderek zorlaşan teknik ve teknik olmayan problemleri ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel yöntemlerle çözülemeyen bu problemlerin üstesinden gelmek için yenilikçi ve yaratıcı bakış açısına ihtiyaç vardır. Zor yaratıcı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak ve tüm insanlığın bu kolaylıktan yararlanmasını sağlamak isteyen G. Altshuller tarafından geliştirilen TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Özellikle yenilikçi problem çözme felsefesine sahip olması, geniş bir bilgi kaynağı kullanımını olanaklı kılması ve sistematik yaklaşımıyla diğerlerinden farklılaşan TRIZ, bu çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda yöntemin tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavramları, sunduğu problem çözme araçları, geliştirilen yazılımlar ve eğitim programları ve yapılan uygulamalar konu edilmiştir. Ayrıca diğer problem çözme yöntemlerinin kısa tanıtımını içeren bu çalışmanın amacı TRIZ ile bu yöntemlerden bir kısmının karşılaştırması yaparak TRIZ’in üstün ve zayıf yönlerinin açığa çıkarılmasını sağlamaktır. Buna ek olarak TRIZ’in tek çözüm sağlayıcısı olarak seçilmesi yerine diğer problem çözme teknikleriyle beraber kullanılabilme olasılığı sorgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In modern world, in order to survive in a highly competitive environment by establishing productive, efficient and profitable businesses and to keep abreast of the rapid changes of the needs, it is obligatory to produce or closely follow and apply the technological and scientifique developments. Products, services and related processes, which have to be developed and differentiated continuously, create technical and non-technical problems, which become gradually more difficult. To solve these problems, which can’t be handled by using traditional methods, inventive and innovative point of view is needed. TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving), which has been developed by G. Altshuller, who wanted to facilitate the resolution of difficult inventive problems and to provide this facilitation to all humanity, aims to respond to this need. In this study, TRIZ, being different with the possession of inventive problem solving philosophy, the provision of the possibility to use extensive knowledge base and its systematic approach, is discussed in detail. In this context, the definition of the method, its birth and development, its basic concepts, the problem solving tools that provides, related developed software packages and training programs and its applications are treated. Besides, the purpose of this study, which contains brief representations of other problem solving methods, is to reveal the strong and weak characteristics of TRIZ while providing the comparison with some of these other methods. In addition there is the discussion of the possibility to use TRIZ together with the other problem solving techniques instead of selecting the method as single solution provider. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3174
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject TRIZ tr_TR
dc.subject Problem Çözme tr_TR
dc.subject Yaratıcı Problem tr_TR
dc.subject TRIZ en_US
dc.subject Problem Solving en_US
dc.subject Inventive Problem en_US
dc.title Trız: Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Ve Diğer Problem Çözme Yöntemleriyle Karşılaştırma tr_TR
dc.title.alternative Triz: Theory Of Inventive Problem Solving And Comparison With Other Problem Solving Methods en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3946.pdf
Boyut:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama