Sinema Ve Mimarlık Etkileşiminin Örnek Kara Filmler Üzerinden İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yüksel, Yurdanur D. tr_TR
dc.contributor.author Ertem, Ümit tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-04 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:37Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:37Z
dc.date.issued 2010-07-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Mimarlık, tarihi boyunca resim, müzik ve tiyatro gibi birçok sanat dalı ile etkileşim içerisinde olmuştur. Diğer sanat dallarına göre çok daha yeni sayılabilecek sinema da, ilk çekilen filmle beraber mimarlık ile ilişki içerisine girmiştir. Bu çalışma mimarlık ve sinema arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemeyi amaçlamıştır. Bu iki disiplin öncelikle kullandıkları ortak terminoloji ve yöntemsel etkileşim açısından incelenmiş daha sonra seçilen filmler üzerinden mekânsal değerlendirmeler yapılmıştır Tez çalışmasında, mimarlık ve sinemanın mekân ve hareket üzerinden kurdukları bağ irdelenmiştir. Mekân üzerinden kurulan bağ incelenirken öncelikle mimarlıkta mekân, daha sonra sinemada mekân incelenmiştir. Bu iki disiplin arasındaki bağın her iki disipline kattığı faydalar ve bu bağın gelişiminin iki disiplin açısından önemi vurgulanmıştır. İncelecek filmler seçilirken, filmler kara filmlerden seçilmiştir. Bu sayede kara filmlerdeki mekân kullanımının filme kattığı görsel ve anlamsal faydalar üzerinde durulmuştur. Mekânsal değerlendirmeler ve yorumlar, Karanlık Şehir (Dark City, 1988), Taksi Şoförü (Taxi Driver, 1976) ve Polis(2006) filmleri üzerinden yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Architecture has been interacted with a lot of art such as pictorial art, music and theater throughout the history. Cinema, which is supposed to be a newer art among others, has been interacted with architecture by the first movie was produced. This study aims to research the interrelations between architecture and cinema. These two disciplines were firstly examined considerig the methodological interaction and the common terminology they have used, then spatial evaluations were considered through the selected movies. In the study, the location and movement of architecture and the cinema was discussed on the bonds they have established. In examining the ties established through the space, first, the space in architecture and then the space in cinema were studied. The relations between these two disciplines that benefit both disciplines, and the importance of the development of relationship between the disciplines were emphasized. The movies which were selected for this researh, were chosen among the examples of film noirs. By this way, space usage that provides visual and semantic benefits to the film noirs were considered. The spacial considerations and the results were examined on the movies Dark City , 1988, Taxi Driver , 1976 and Polis , 2006. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3365
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mimarlık tr_TR
dc.subject sinema tr_TR
dc.subject mekan tr_TR
dc.subject kara film tr_TR
dc.subject mekan tasarımı tr_TR
dc.subject architecture en_US
dc.subject cinema en_US
dc.subject space en_US
dc.subject film noir en_US
dc.subject space design en_US
dc.title Sinema Ve Mimarlık Etkileşiminin Örnek Kara Filmler Üzerinden İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative A Research On Relationship Between Cinema And Architecture Through The Selected Film Noirs en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10661.pdf
Boyut:
5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama