Hedefli Konjuge Karbonil Bileşiklerinin Sentezi Ve Reaksiyonları

dc.contributor.advisor Anaç, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Akkaş, Tuğçe tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:42Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:42Z
dc.date.issued 2010-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Olcay Anaç ve ekibinin yakın çalışmalarında, hedefli seçilmiş α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden ve metallo karbenoidlerden türetilmiş karbonil ilidlerin elektrosiklik halka kapanması reaksiyonları irdelenmektedir. Bu çalışmalarda α, β-doymamış mono/bis ketonların ve α, β-doymamış mono/bis esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile [1,5]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonu üzerinden dihidrofuran türevleri ve [1,7]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonu üzerinden dihidrobenzoksepin türevlerinin oluşturduğu gözlenmiştir. Bu tezde öncelikle, seçilmiş m-nitro benziliden etilasetoasetat, p-nitro benziliden asetilaseton, furiliden asetilaseton, furiliden etilasetoasetat ve furiliden metilasetoasetat α, β-doymamış bis-karbonil bileşiklerinin sentezi amaçlanmıştır. Sentezi hedeflenen bis-karbonil içeren bu bileşiklerde, bis-metil keton, bis-metil keton/etil ester, bis-metil keton/metil ester fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca, polimerizasyona gidemeyen α, β-doymamış monokarbonil bileşiklerin en küçük modeli olması amacıyla, etil krotonat sentezi de planlanmıştır. α, β-doymamış bis-karbonil bileşikleri ve mono-karbonil bileşiğinin yapıları, 1H NMR spektrumları ve GC-MS analizleri ile tam olarak aydınlatılmıştır. Daha sonra, sentezi başarılı olan α, β-doymamış mono/bis-karbonil bileşiklerini kullanarak Cu(acac)2 katalizörlüğündeki etil asetodiazoasetat (eada) dekompozisyon reaksiyonlarının irdelenmesi hedeflenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the research conducted by Olcay Anaç and her group, formal electrocyclization reactions of ylides derived from αβ-unsaturated carbonyl compounds and metallo carbenoid species have been studied thoroughly. It has been observed that, αβ-unsaturated mono/bis ketones, mono/bis esters and diazo carbonyl compounds yield dihydrofuran derivatives via [1,5]-electrocyclic ring closure and dihydrobenzoxepine derivatives via [1,7]-electrocyclic ring closure in the presence of Cu (acac)2 catalyst. The prior aim of this thesis is the synthesis of m-nitro benzylidene ethyl acetoacetate, p-nitro benzylidene acetylacetone, furylidene acetylacetone, furylidene ethyl acetoacetate, and furylidene methyl acetoacetate called α, β-unsaturated bis-carbonyl compounds. There are bis-methyl keton, bis-methyl keton/ethyl esther, bis-methyl keton/methyl esther functions in the biscarbonyl compounds which are planned to be synthesized. Besides, ethly crotonate synthesis has also been planned so that it is the smallest model of α, β- unsaturated monocarbonyl compounds which cannot polymerize. The structures of α, β-unsaturated bis-carbonyl compounds and mono-carbonyl compound have been clearly explained by 1H-NMR spectrums and GC-MS analysis. Afterwards, by using the α, β-unsaturated mono/bis carbonyl compounds which have been successfully synthesized, the research of Cu(acac)2 catalyzed ethylaceto diazoacetate (eada) decomposition reactions have been targetted. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7318
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Karbonil bileşikleri tr_TR
dc.subject diazo bileşikleri tr_TR
dc.subject karbenoid tr_TR
dc.subject elektrosiklik tr_TR
dc.subject Carbonyl compounds en_US
dc.subject diazo compounds en_US
dc.subject carbenoid en_US
dc.subject electrocyclic en_US
dc.title Hedefli Konjuge Karbonil Bileşiklerinin Sentezi Ve Reaksiyonları tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Reactions Of Targetted Conjugate Carbonyl Compounds en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10711.pdf
Boyut:
5.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama