İstanbul Su Kaynaklarının İncelenmesi Yeşilçay Ve Melen Sistemlerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akbaş, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın ilk metropolü (anakent) olan İstanbul’un su sorunu tüm tarih boyunca devam etmiştir. Bu sorunun çözülemeyerek devam etmesinin sebebi tarih boyunca bu kentin göçlere açık olmasıdır. Bu çalışmada İstanbul’un su sorununun çözümü için yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar incelenip, teknik özellikleri verilmiştir. Değişik nüfus artış senaryolarına göre İstanbul’un nüfus tahminleri yapılmış ve gelecekteki su ihtiyacı belirlenmeye çalışılmıştır. İstanbul kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyunu karşılamak için geliştirilen Melen Sistemi ile İstanbul’a ilk aşamada yılda 268 milyon m³ (8,5 m³/s), 3. aşama sonunda ise yılda 1,180 milyar m³ su temin edilerek şehrin 2040 yılına kadar olan su ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Melen nehrinden Kâğıthane Dağıtım Tesisine kadar olan hat Sakarya, Kocaeli ve İstanbul il sınırları içinde ve uzunluğu yaklaşık 180 km.dir. Melen ve Yeşilçay sistemlerinin mevcut kapasiteleri ve planlama dahilindeki barajların gerekliliği üzerinde durulmuş ve kapasiteleri verilmiştir. Ayrıca bu tez çalışmasında Melen Projesindeki yanlışlıklar ekonomik olarak irdelenerek gerekli sonuçlar çıkarılmıştır. Müşavirlik hizmeti alımı şeklindeki dış finans kaynaklı ihale sisteminin işin yapılabilirliğine olan etkileri üzerinde durulmuştur.
Istanbul, which has been the intersection point of various civilizations throughout the history, has ‘water’ problem for centuries and this problem actually still exists. The reason why this problem has been grown and people could not find an efficient solution to, is the fact that it is and has been a city which was open to tremendous number of immigrations. This study indicates some works which were realized and which are still on progress about the Water Problem of Istanbul and relevant technical details. It additionally includes the forecasts about the future water demand of Istanbul based on its population forecasts according to different population-forecasting scenarios. First of all, with Melen System which was developed for the purpose of providing continuous water supply -both for drink and for usage- in the long term, at first stage 268 million m³ (8,5 m³/s) per year and at the end of the third stage 1,180 billion m³ per year water supply, which actually means procurement in case of ‘need’ till 2040, is planned. . The line from the river of Melen to Kagithane Distribution Center/Water Storage are within the frontiers of three cities respectively, Sakarya, Kocaeli and Istanbul and its length is about 180 kms. The current capacity of the Melen and Yesilcay Systems and the necessity of the Sungurlu, Isakoy and Melen dams and their capacities were emphasized. Additionally, in this thesis, Melen and Yesilcay Projects were reevaluated, certain mistakes were examined in terms of economics in detail and conclusions at the end of such an evaluation are made. The effects of bid system based on financial-outsourcing under the name of Counsellor Service on Melen Project are highlighted. Two years after the realization of Yesilcay Project, it has been transfered from DSI to ISKI. The consequences of such an application are commented on.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İstanbul, Melen, Yeşilçay, Ekonomik Analiz, Müşavirlik Hizmeti, : Istanbul, Melen, Yesilcay, Economical Analysis, Counsellor Service
Alıntı