Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Problemlerinin Stratejik Planlama İle Çözülmesi

dc.contributor.advisor Soysal, Ataç tr_TR
dc.contributor.author Dayı, Fatih tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisilği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:31:01Z
dc.date.available 2015-11-20T09:31:01Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ)’lerin ekonomideki yeri ve önemi, karşılaştıkları problemler ve bu problemleri aşmak için stratejik planlama metotlarını nasıl kullanmaları gerektiği bir uygulama üzerinde detaylandırılarak anlatılmıştır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lerin önemi artmıştır. Bu işletmelerin önemi, emek yoğun teknoloji ile çalışma ve kaynak kullanımında etkili olma özelliklerine bağlı olarak ülke çapında istihdamı artırmaya ve işsizliği azaltmaya katkıda bulunma, rekabet şartlarına çabuk uyum sağlama ve gelir sınıflamasında orta grupta yer alma gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Uygulamada sipariş tipi üretimle atölye tarzında çalışan bir firmanın orta büyüklükteki işletmeye geçiş aşamalarındaki karşılaştıkları sorunların tespiti için bir stratejik planlama aracı olan işletme ve çevre etkileşimi analizi (SWOT) yapılmış ve şirketin daha önceden kaleme alınmamış misyon ve vizyon tanımları yapılmıştır. Ayrıca SWOT analizinde elde edilen veriler sorunların çözümlerinde kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the place and importance of native SME’s in Turkish economy, the problems they are faced, the ways to use the strategic planning to come over these problems are described in a detailed way with a practice. As in all developed countries, the importance of SME’s are getting higher in Turkey, too. The importance of the companies are due to; their capacity to reduce unemployment and to supply employment with affective resource usage and hard workmanship, adapting easily to competitive environment, being in the middle level of income classification. In practice, in a simple organizated company, to get the problems which are possible to be faced while passing through to a medium enterprise, SWOT analysis was performed, and also the vision and mission descriptions of company were made. And then the data’s gathered after the SWOT analysis were used to solve the main problems. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10565
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject KOBİ tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject SWOT analizi tr_TR
dc.subject Stratejik Planlama tr_TR
dc.subject Vizyon tr_TR
dc.subject Misyon tr_TR
dc.subject SME en_US
dc.subject Strategy en_US
dc.subject SWOT analysis en_US
dc.subject Strategical planning en_US
dc.subject Vision en_US
dc.subject Mission en_US
dc.title Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Problemlerinin Stratejik Planlama İle Çözülmesi tr_TR
dc.title.alternative Solving Management Problems To Use Strategic Planning In Small And Medium Sized Enterprises en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
810.pdf
Boyut:
5.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama