Mekan Kıvrımları

dc.contributor.advisor Şentürer, Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Almaç, Bihter tr_TR
dc.contributor.authorID 409833 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-08-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:53Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:53Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Çalışma, kentin bütünündeki sürekli devinimin bireylerce nasıl deneyimlenebileceği sorusu ile başlar. Bu soruyu açabilmek için kentin sürekli devinimi ve bireylerin bu devinimlerdeki etkileşimi, bireylerin kent mekanlarını algılaması araştırılır. Soru ve devamında araştırma, mekan kıvrımları düşüncesini çalıştığı Mecidiyeköy sahası üzerinden kurar. Çalışma kıvrımın potansiyellerini ve düşünce kurgusunu mekanların okuması ve tasarlanması aracı olarak kullanır. Kıvrımların potansiyelleri günümüz kentiyle iç içe geçmiş bireyleri, birbirlerinden ayrılamaz bütünlükleri, yoğunluklar olarak tanımlar. Olağan kent okumalarının ve çalışmalarının aksine kent kıvrımlarda dinamiklerini yoğunluklar üzerinden görünür kılabilir. Mekan kıvrımları ise bu dinamiklerin sürekli değişen etkileşim mekanlarıdır. Günümüz kenti tüm davranışlarıyla kıvrımlarda oluş halindeki kent olarak tanımlanır. Oluş halindeki kentin bireyi ise sürekli yoğunluğunda ve etkileşiminde, görünen ve silikleşen bütünlüğüyle, özne-nesnedir. Özne-nesneler kıvrımlardaki devinimlerinde dinamiklerini açığa çıkarırlar ve etkileşimlerde özneleşir ya da nesneleşirler. Tanımlanan iki yoğunluğun sürekli etkileşim hali mekanın kıvrımlarında tanımlanır. Etkileşimlerin ve dinamiklerinin tümünün görünür olabildiği mekansallıklar ise kıvrımın potansiyelleri ile tasarlanan katmanlı kıvrılan peyzajdır. Katmanlı kıvrılan peyzaj, mekan kıvrımlarının okumasında tasarlayanın müdahalesinin devinimlerinin hattını belirleme çabasıdır. Kıvrımların etkileşimleri barındırdığı üst üsteliklerde akışkandır ve bütün etkileşimleri ve devinimleri görünür kılan geçişli deneyim mekanlarını mümkün kılar. Mekan kıvrımları içkindir, oluş halindeki kent ve özne-nesne bu içkinliğin potansiyellerinde etkileşimdedirler ve kıvrımlarda tanımlanabilirler. Kıvrımlarda ise bu etkileşimlerden ve tanımlamalardan deneyimler ve mekansallıklar belirir. Tasarlanan katmanlı kıvrılan peyzaj ise tüm etkileşimi, mekansallıkları ve deneyimleri barındırır, tümünü üst üsteliklerde görünür kılar. tr_TR
dc.description.abstract Initially, asking a question; how incessant city dynamics could be experienced by an individual, establishes the thought of folding in places. This work discusses folding as an initiative design tool to recollect the in-betweens through an emergent city. Potentials of the fold describes the intensive interaction of today’s cities and the city dwellers. Then emphasizes folding places as the places of interaction within an incessant alteration. Individualities defined as subject-object denseness, interacts as the main trigger of emergency. Through the folding places architect (the pli maker) merges the interactions with foldedscapes. These foldedscapes flows through juxtaposed in-betweens enabling a transient experience of reflected multiple experiences of each which reveals the main idea; perceiving the becoming of emergent cities. The incessant interactions are in a flux of pli, in which every movement and relation can be seen through spatial experiences. Emergent cities and subject-objects are multiplicities of dynamics which are constantly interacted by the potentials of folding, while folding places are derived from places and experiences of the interactions. Folding places are immanent through flows through juxtaposed in-betweens enabling a transient experience the emergent city, yet to experience and to be able to read the flow of dynamics, foldedscapes are discussed to be designed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3419
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mekan kıvrımları tr_TR
dc.subject Katlama tr_TR
dc.subject Kıvrım tr_TR
dc.subject Kent tr_TR
dc.subject Kentli tr_TR
dc.subject Özne tr_TR
dc.subject Nesne tr_TR
dc.subject Peyzaj tr_TR
dc.subject Katmanlı kıvrılan peyzaj tr_TR
dc.subject Mecidiyeköy tr_TR
dc.subject Folding places en_US
dc.subject Fold en_US
dc.subject Pli en_US
dc.subject City en_US
dc.subject City dweller en_US
dc.subject Subject en_US
dc.subject Object en_US
dc.subject Landscape en_US
dc.subject Foldingscape en_US
dc.subject Mecidiyeköy en_US
dc.title Mekan Kıvrımları tr_TR
dc.title.alternative Folding Places en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12005.pdf
Boyut:
5.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama