Mekan Kıvrımları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Almaç, Bihter
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma, kentin bütünündeki sürekli devinimin bireylerce nasıl deneyimlenebileceği sorusu ile başlar. Bu soruyu açabilmek için kentin sürekli devinimi ve bireylerin bu devinimlerdeki etkileşimi, bireylerin kent mekanlarını algılaması araştırılır. Soru ve devamında araştırma, mekan kıvrımları düşüncesini çalıştığı Mecidiyeköy sahası üzerinden kurar. Çalışma kıvrımın potansiyellerini ve düşünce kurgusunu mekanların okuması ve tasarlanması aracı olarak kullanır. Kıvrımların potansiyelleri günümüz kentiyle iç içe geçmiş bireyleri, birbirlerinden ayrılamaz bütünlükleri, yoğunluklar olarak tanımlar. Olağan kent okumalarının ve çalışmalarının aksine kent kıvrımlarda dinamiklerini yoğunluklar üzerinden görünür kılabilir. Mekan kıvrımları ise bu dinamiklerin sürekli değişen etkileşim mekanlarıdır. Günümüz kenti tüm davranışlarıyla kıvrımlarda oluş halindeki kent olarak tanımlanır. Oluş halindeki kentin bireyi ise sürekli yoğunluğunda ve etkileşiminde, görünen ve silikleşen bütünlüğüyle, özne-nesnedir. Özne-nesneler kıvrımlardaki devinimlerinde dinamiklerini açığa çıkarırlar ve etkileşimlerde özneleşir ya da nesneleşirler. Tanımlanan iki yoğunluğun sürekli etkileşim hali mekanın kıvrımlarında tanımlanır. Etkileşimlerin ve dinamiklerinin tümünün görünür olabildiği mekansallıklar ise kıvrımın potansiyelleri ile tasarlanan katmanlı kıvrılan peyzajdır. Katmanlı kıvrılan peyzaj, mekan kıvrımlarının okumasında tasarlayanın müdahalesinin devinimlerinin hattını belirleme çabasıdır. Kıvrımların etkileşimleri barındırdığı üst üsteliklerde akışkandır ve bütün etkileşimleri ve devinimleri görünür kılan geçişli deneyim mekanlarını mümkün kılar. Mekan kıvrımları içkindir, oluş halindeki kent ve özne-nesne bu içkinliğin potansiyellerinde etkileşimdedirler ve kıvrımlarda tanımlanabilirler. Kıvrımlarda ise bu etkileşimlerden ve tanımlamalardan deneyimler ve mekansallıklar belirir. Tasarlanan katmanlı kıvrılan peyzaj ise tüm etkileşimi, mekansallıkları ve deneyimleri barındırır, tümünü üst üsteliklerde görünür kılar.
Initially, asking a question; how incessant city dynamics could be experienced by an individual, establishes the thought of folding in places. This work discusses folding as an initiative design tool to recollect the in-betweens through an emergent city. Potentials of the fold describes the intensive interaction of today’s cities and the city dwellers. Then emphasizes folding places as the places of interaction within an incessant alteration. Individualities defined as subject-object denseness, interacts as the main trigger of emergency. Through the folding places architect (the pli maker) merges the interactions with foldedscapes. These foldedscapes flows through juxtaposed in-betweens enabling a transient experience of reflected multiple experiences of each which reveals the main idea; perceiving the becoming of emergent cities. The incessant interactions are in a flux of pli, in which every movement and relation can be seen through spatial experiences. Emergent cities and subject-objects are multiplicities of dynamics which are constantly interacted by the potentials of folding, while folding places are derived from places and experiences of the interactions. Folding places are immanent through flows through juxtaposed in-betweens enabling a transient experience the emergent city, yet to experience and to be able to read the flow of dynamics, foldedscapes are discussed to be designed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Mekan kıvrımları, Katlama, Kıvrım, Kent, Kentli, Özne, Nesne, Peyzaj, Katmanlı kıvrılan peyzaj, Mecidiyeköy, Folding places, Fold, Pli, City, City dweller, Subject, Object, Landscape, Foldingscape, Mecidiyeköy
Alıntı