Önişlemlerin Kömürün Sıvılaşma Davranımına Olan Etkisi

dc.contributor.advisor Ekinci, Ekrem tr_TR
dc.contributor.author Çepni-Çömlekçi, Zeynep Işık tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:03:20Z
dc.date.available 2015-12-08T17:03:20Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, klorobenzen, tetrahidrofuran ve metanol önişlemlerinin sıvılaşma davranımına olan etkisi termoliz ve kısa temas süreli tetralin sıvılaştırılması deneylerinde incelenmiştir. Meydana gelen muhtemel yapısal değişikliklerin incelenmesi için şişme deneyleri ve Termal Gravimetrik Analiz ile Scanning Elektron Mikroskobu analizleri yapılmıştır. Deneysel çalışmada, Çan ve Tunçbilek linyitleri ile Pittsburgh No.8 ve Kurtşerif bitümlü kömürleri, ve Göynük bitümlü şisti kullanılmıştır. Yapılan önişlemlerin hiçbirinin Göynük (B) bitümlü şisti üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Pittsburgh No.8 için klorobenzen önişlemi sıvı ürün veriminde artışa neden olurken tetrahidrofuran ve metanol önişlemlerinin verim düşüklüğüne neden olduğu görülmüştür. Kurtşerif için ise yapılan önişlemlerin sıvılaşma sonuçlarına önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Çan ve Tunçbilek linyitlerinde ise klorobenzen önişleminin yapı üzerinde olumlu bir etki göstermediği ve diğer polar çözücü önişlemlerinin ise kullanılan kömüre göre etkisinin farklı olabildiği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effects of chlorobenzene, tetrahydrofuran and methanol treatments on liquefaction behaviour of coal and oil shale were investigated both in thermolysis and in short contact time tetralin liquefaction experiments. In addition, in order to determine the conformational changes occurred after treatments, swelling experiments, Thermal Gravimetric Analysis and Scanning Electron Microscopy Analysis were used. Coal samples used were Can and Tuncbilek lignites, and Pittsburgh No.8 and Kurtserif bituminous coals and Goynuk (B) oil shale. It was seen that none of the treatments were effective on Goynuk oil shale. For Pittsburgh No.8, chlorobenzene treatment was ended up with an increase in oil yields whereas tetrahydrofuran and methanol treatments resulted with a decrease in the yield. For Kurtserif, no significant change has occurred in the oil yields after both treatments. Chlorobenzene treatment did not show significant improvement on the structure of Can and Tuncbilek lignites whereas the effect of the polar solvents used were different according to the coal sample used. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11199
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Önişlem tr_TR
dc.subject Sıvılaşma tr_TR
dc.subject Tetralin tr_TR
dc.subject Kömür tr_TR
dc.subject Pretreatment en_US
dc.subject Liquefaction en_US
dc.subject Tetralin en_US
dc.subject Coal en_US
dc.title Önişlemlerin Kömürün Sıvılaşma Davranımına Olan Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Pretreatment On Liquefaction Behaviour Of Coal en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1190.pdf
Boyut:
7.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama