Evsel Atıksulardan Yapay Sulak Alan Sistemleriyle Fosfor Gideriminin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Akça, Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Dağlı, Sönmez tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:16:42Z
dc.date.available 2015-08-25T13:16:42Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, evsel atıksuda bulunan ve alıcı ortamda ötrofikasyona yol açan iki elementten biri olan fosforun yapay sulakalan sistemlerinde giderimi incelenmiş, giderim verimine etki eden faktörler de detaylı olarak araştırılmıştır. Giderim çalışmaları, arazide kurulan 1 m2’lik ; 10 m2’lik ve 100 m2’lik pilot yapay sulakalan kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ortam malzemesinin verime etkisini anlamak amacıyla yapılan deneysel çalışmada 1 m2’lik sistemlerde en iyi toplam fosfor (TP) giderimi elde edilen malzemelerin çakıl, kum ve uçucu kül olduğu görülmüştür. Çakıl kullanılarak oluşturulan 10 m2’lik sistemde yapılan giderim çalışmalarına göre, 5 m2’lik ilk reaktörde elde edilen TP giderim verimi % 41.4, ikinci reaktörde ise % 68.8’dir. 100 m2’lik sistemde yapılan giderim çalışmaları sonucunda, TP için elde edilen giderim verimi % 47.5’tir. Ayrıca belirli bir giriş konsantrasyonuna sahip atıksu için tahmini çıkış konsantrasyonlarının belirlenmesi amacıyla deney sonuçlarına dayanılarak sıcaklığa bağlı hız sabitleri (KT) ve sıcaklık düzeltme katsayıları (θ) belirlenmiştir. Model kullanılarak elde edilen çıkış konsantrasyonlarının gerçek çıkış konsantrasyonları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Malzemelerin adsorpsiyon davranışını anlamak için yapılan laboratuvar ölçkeli izoterm çalışmasında tüm malzemelerin freundlich izotermine uygun olarak adsorpsiyon davranışı gösterdiği bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, removal of phosphorus, which is one of the most two important element in wastewater and cause to eutrophication is examined; factors affected on removal efficiency are detailed investigated. Experiments are conducted using to 1 m2, 10 m2 and 100 m2 pilot constructed wetland systems located on the land. According to experiment results for understanding which media is the most effective on treatment, gravel, sand and fly ash are considered succesful respectively. According to the results in 10 m2 system, % 41.4 at the firts 5 m2 and % 68.8 TP efficiency obtained at second 5 m2 using to gravel. For 100 m2 system, % 47.5 TP efficieny obtained. For obtain discharge concentrations, a kinetic rate constants (KT) and temperature coefficients (θ) are also calculated from experimental data. Real discharge concentrations and discharge concentrations obtained from model are found compatible to each other. For better understand of the adsorption behaviour of media, adsorption experiments were counducted and all media showed a similarity to freundlich isoterm. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8673
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yapay sulakalan tr_TR
dc.subject fosfor giderimi tr_TR
dc.subject Constructed wetland en_US
dc.subject phosphorus removal en_US
dc.title Evsel Atıksulardan Yapay Sulak Alan Sistemleriyle Fosfor Gideriminin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Phosphorus Removal From Domestic Wastewaters By Constructed Wetlands en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4822.pdf
Boyut:
10.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama