Osmanlı’nın Timurlu-türkmen Dünyasına Bakışı Ekseninde Mimari Etkilenmeler (1402-1520)

dc.contributor.advisor Saner, Turgut tr_TR
dc.contributor.author Keskin, Mustafa Çağhan tr_TR
dc.contributor.authorID 405541 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık Tarihi tr_TR
dc.contributor.department History of Architecture en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:31:59Z
dc.date.available 2015-05-28T13:31:59Z
dc.date.issued 2011-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract On beşinci yüzyılda Osmanlı Doğu siyaseti, Ankara, Otlukbeli ve Çaldıran Savaşları’nın sonuçlarına göre şekillenmiştir. Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler ile yapılan bu savaşlar, siyasi sonuçlarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal gelişmelere de zemin sağlamıştır. Savaşlar sonrasında el değiştiren ganimetler arasında bulunan sanat eserleri ve sanatçılar, İran ve Orta Asya kültür ve sanatının Osmanlı topraklarına aktarılmasını beraberinde getirmiştir. 1402-1520 yılları arasında, siyasi gelişmelere bağlı olarak, kültürel ve sanatsal etkileşimin yaşandığı görülmektedir. Bilim, edebiyat, minyatür, müzik gibi birçok alanda, Timurlu ve Türkmen siyasi oluşumlarının hakim oldukları bölgelerde ortaya çıkan üslupların Osmanlı üzerindeki etkisi belirginlik kazanmıştır. Timurlu ve Türkmen geleneklerinin etkisinin en yoğun görüldüğü alanlardan biri de mimarlık alanıdır. Özellikle, Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan büyük prestij yapılarında, Timurlu ve Türkmen etkisi, yüzyıl boyunca kendine yer bulmuştur. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi Osmanlı merkezleri dışında kalan diğer şehirlerde ve anonim yapılarda bu etkinin birkaç örnekle sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum, Timurlu ve Türkmen geleneklerinin özellikle saray çevresi tarafından tercih edildiğini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract Ottoman policy towards east in 15th century had been formed in accordance with the consequences of Ankara, Otlukbeli and Chaldiran Battles. These battles between Timurids, Aq Qoyunlus and Safevids respectively, gave way to cultural and artistical developments besides the political consequences. Art works and artists that change sides as spoils of war caused the Eastern culture to be transferred to Ottoman land. Between 1402 and 1520, according to the politic realtions, the effect Timurid and Turkmen traditions influenced Ottoman culture and art such as science, literature, miniature and music. There can be seen the effect of Timurid and Turkmen traditions on Ottoman architecture. Especially, the monuments that were built under sultan’s patronage, show the effects of Timurid and Turkmen architecture. The effect on architecture can only be seen in the big cities as Bursa, Edirne and Istanbul on the big monuments. This shows that, Timurid and Turkmen tradition preferred by sultans in fifteenth century. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3286
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Osmanlı tr_TR
dc.subject Timurlu tr_TR
dc.subject Akkoyunlu tr_TR
dc.subject Safevi tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Ankara Savaşı tr_TR
dc.subject Otlukbeli Savaşı tr_TR
dc.subject Çaldıran Savaşı tr_TR
dc.subject Ottomans en_US
dc.subject Timurids en_US
dc.subject Akkoyunlu en_US
dc.subject Safavids en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Ankara Battle en_US
dc.subject Otlukbeli Battle en_US
dc.subject Chaldiran Battle en_US
dc.title Osmanlı’nın Timurlu-türkmen Dünyasına Bakışı Ekseninde Mimari Etkilenmeler (1402-1520) tr_TR
dc.title.alternative Architectural Influences In The Axis Of The View Of Ottomans To The Timurid-turkmen World (1402-1520) en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11817.pdf
Boyut:
27.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama