Multi-scale modeling and investigation of activation mechanisms of g protein-coupled receptors

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015
Yazarlar
Salmas, Ramin Ekhteiari
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
G-Protein kenetli reseptörler (GPCR) biyolojik membranlardaki sinyal iletiminde önemli bir rol oynayan membran proteinlerinin büyük bir bölümünü oluştururlar. Ticari olarak satılmakta olan ilaçların yaklaşık % 50'sinin hedef yapılarıdır. Son yıllarda moleküler biyoloji ve hesaplamalı kimya alanındaki gelişmeler yeni ilaçların daha iyi tasarımına yeni yollar açmaktadır. Moleküler biyoloji alanında GPCR'ların aktif ya da aktif olmayan haldeki kristal yapılarının bulunması, modelleme çalışmalarının daha güvenilir başlangıç yapılarıyla başlatılabilmesine olanak sağlamaktadır. Hesaplamalı kimya alanındaki yeni yöntemler ve bilgisayar teknolojisindeki hızlı ilerlemeler protein-protein ve protein-ilaç etkileşimlerinin kuantum mekanik ve istatistik mekanik olarak moleküler düzeyde çok boyutlu olarak incelenmesinde ve istenilen özellikteki ilaçların önerilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu tezde, yukarıda bahsedilen gelişmelerin ve yeni yöntemlerin ışığı altında GPCR'ların etkime mekanizmaları aydınlatılmaya çalışılarak, GPCR'ları hedef alan, yan etkileri en aza indirilmiş ya da yok edilmiş yeni ilaçların önerilmesi hedeflenmiştir. İlaç- protein etkileşimlerinin ve etkime mekanizmalarının hassas olarak ve pek çok yöntemin bir arada kullanıldığı bir yaklaşımla incelendiği bu çalışma farklı bölümlerden oluşmuşmaktadır. Özellikle GPCR ailesinden 3 farklı proteinle ( Dopamin D2, Kemokin tip 5 ve κ-opioid) bilgisayar ortamında yapılan çalışmalar 4 ayrı bölümde detaylı olarak incelenmiştir:
G-Protein Coupled Receptors (GPCRs) constitute the largest class of membrane proteins involved in signal transduction across the biological membranes. They are essential targets for cell signaling and are of great commercial interest to the pharmaceutical industry. They make up ~50% of clinically marketed drugs and ~25% of top-selling drugs targeting this receptor family. Recent advances made in molecular biology and computational chemistry open new avenues in designing novel therapeutic compounds. Molecular biology has provided the crystal structures of several GPCRs in active and inactive states, which can be used as accurate templates in modeling studies. Computational chemistry offers a range of simulation, multi-scale modeling and virtual screening tools for definition and analysis of protein-ligand, protein-protein interactions. Development of new techniques on statistical methods and free energy simulations helps to predict novel optimal ligands. In this thesis, our aim is to use all these advances by developing an integrated approach for better understanding of activation mechanisms of GPCRs, which will help to rationalize the ligand screening process and facilitate design of new therapeutic compounds for these targets. Defining the activation mechanisms and atomistic determinants of ligand binding to GPCR targets would allow greater safety in human life. The thesis includes four chapters in which various binding interaction mechanisms based on solved and unsolved GPCR crystal structures are studied in detail. Specifically, activation mechanisms of Dopamine D2, Chemokine receptor type 5 and κ-opioid type GPCRs are elucidated using different in-silico approaches as explained below:
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Biyokimya, Biochemistry
Alıntı