Yap-sat Tipinde Üretim Yapan Çağdaş Bina Şantiyelerine Yönelik Temel Yönetim Bilgileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Görücüoğlu, Ayşe Hande
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada; çağdaş konut üretimi yapan bir yap-sat şantiyesinin işleyişi, Proje Yönetimi tekniklerinin kullanımı açısından incelenmiştir. Farklı durumlarda, planlama ve kontrol fonksiyonlarının yetersiz kalmasının veya etkin olmasının sebepleri ve sonuçları, örnek olaylarla açıklanmıştır. Kalıplaşmış yönetim anlayışına sahip yöneticilere, modern çağın gerektirdiği Proje Yönetimi anlayışının benimsetilmesi için gösterilen çabalar, uygulamada olan ve olması gereken karşılaştırmalarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Şantiyelerin organizasyonel yapısı içinde sık karşılaşılan düzensizliklere karşı yönetsel öneriler sunulmuştur. İnceleme konusu proje boyunca yaşanan deneyimler ışığında, şantiye ofisi içinde yer alan tüm disiplinlerin sorumluluk ve faaliyet alanları ile birbirleri arasındaki ilişkiler irdelenmiş, verim ve kazanç düşüklüğüne sebep olan yönetim hataları belirlenmeye çalışılmıştır. Bütün belirlemelerin ve önerilerin birleştiği nokta, inşaat yönetiminde etkin, yönlendirici ve düzenleyici bir Proje Yöneticisi ihtiyacının olduğudur. Şantiye içi disiplinlerin bir bütün olarak belli bir amaç için çalışmasını sağlamak Proje Yöneticisi’nin görevidir. Böylece; işgücünü, yöntemleri, parayı, makineleri ve malzemeleri planlayan, en iyi şekilde kullanan ve değerlendiren, kısaca, 5M faktörlerini altıncı M olarak yönetebilen bir yönetici profili ortaya çıkmakta, yakın geleceğin inşaat sektörünün yönünü belirleyecek yeni bir yönetim yaklaşımı oluşmaktadır.
In this study; running of a build-and-sell work yard, producing modern houses, is examined from the view point of Project Management techniques usage. The reasons and results of planning and control functions, being insufficient or effective at various cases, are stated with the help of case studies. Efforts made; for making the managers, who have standart management understanding, appropriate the required Project Management techniques of modern ages; are explained by supporting with the comparisons between the existing and necessary applications. Some managerial suggestions are put forward against the frequently confronted disorders in the organizational structure of the work yards. According to the experiences all through the examined project, the responsibility and the activity fields of each dicipline in the yard office and the relationships in between them are studied and the managerial faults causing loss of productivity and profit are tried to be determined. All determinations and suggestions coincide at the point of the need for an effective, guiding and regulating Project Manager at Construction Management. To make the all yard office diciplines work for a common aim as a whole body is the duty of the Project Manager. Thus, a manager profile; who plans, uses and evaluates the manpower, methods, money, machines and materials, shortly who manages these 5M factors as the 6th M, has come out and a new managerial approach which is going to be a guide for the construction sector in near future, has been arising.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Proje Yönetimi, Proje Yöneticisi, İnşaat Yönetimi, İnşaat Yöneticisi, Planlama, Kontrol, Organizasyon, 5M, 6M, PY, Project Management, Project Manager, Construction Management, Construction Manager, Planning, Control, Organization, 5M, 6M, PM, CM
Alıntı