Peyzaj Mimarlığında Parametrik Tasarım

dc.contributor.advisor Aslan, Deniz tr_TR
dc.contributor.author Kızılkaya, Kaya tr_TR
dc.contributor.authorID 405833 tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Mimarlığı tr_TR
dc.contributor.department Lanscape Architecture en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T07:33:44Z
dc.date.available 2015-05-29T07:33:44Z
dc.date.issued 2011-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; parametrik tasarım kavramının açılımlarını ortaya koymak, parametrik tasarım kavramını tanımlamak, parametrik tasarımın tasarımcıların yeni aracına dönüşmesiyle tasarım disiplinleri üzerinde yarattığı etkileri araştırmak ve parametrik tasarımın peyzaj mimarlığına etkisini incelemektir. Çalışmanın giriş bölümünde amaç ve kapsam tanımlandıktan sonra, ikinci bölümde parametrik tasarım kavramının açılımları başlığı altında, tasarımda çokluluk (komplekslik), çeşitleme (varyasyon) ve parametre kavramları parametrik tasarımın alt başlıkları olarak irdelenmektedir. Geleneksel tasarım süreci devam ederken, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sayısal tasarım sistemleri tasarımcılara yeni ve etkili araçlar sunmaya başlamıştır. Parametrik tasarım, ilişkiselliği, çokluluğa katkısı, esneklik sağlaması, çeşitlemeleri kolaylaştırması, programatik çözümler araştırmasıyla tasarımcıların yeni aracı haline gelme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda parametrik tasarım sistemleri ve parametrik tasarım kullanımları incelenmiş, bölümde somut örnekler ve uygulamalarla anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde parametrik tasarımın peyzaj mimarlığı üzerinde yarattığı etkiler ve katkılar incelenmektedir. Parametrik tasarım, peyzaj mimarlığıyla ortak veriler doğrultusunda ilişkilendirilmiştir. Örnek olarak seçilen farklı ölçekli ve konulu projeler peyzaj mimarlığı ve parametrik tasarım ilişkisi göz önünde tutularak seçilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to put forward explanations of the concept of parametric design, to define parametric design, to expore the effect of parametric design as the new tool for designers on design disiplines and investigate the relationship between parametric design and landscape architecture. After defining the purpose and the scope in the introduction part, in the second chapter of the research, the aim is to examine the concepts of complexity in design, variation, parameter under the title the explanation of parametric design. While the conventional design process is going on, with the development of computer technologies, digital design systems began to offer new and effective tools for designers. With its relationality, contribution in complexity, flexibility, facilitation of variations parametric design have the potential to become the designer s new tool. In this context, parametric design systems and parametric design usage have been studied and in this section it has been explaned throught a specific examples and implementations. In the fifth chapter of the research the effects and contribution of parametric design on landscape architecture is examined. Parametric design associated with landscape architecture in accordance with the comman datas. The project examples with different scale and subject are selected by considering the relationship between landscape architecture and parametric design. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3709
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject peyzaj mimarlığı tr_TR
dc.subject peyzaj tasarımı tr_TR
dc.subject parametre tr_TR
dc.subject parametrik tasarım tr_TR
dc.subject tasarım değişkenleri tr_TR
dc.subject ilişkisel tasarım tr_TR
dc.subject çeşitleme tr_TR
dc.subject tasarımda çokluluk tr_TR
dc.subject jeneratif tasarım tr_TR
dc.subject landscape architecture en_US
dc.subject landscape design en_US
dc.subject parameter en_US
dc.subject parametric design en_US
dc.subject design variables en_US
dc.subject relational design en_US
dc.subject variation en_US
dc.subject complexity in design en_US
dc.subject generative design en_US
dc.title Peyzaj Mimarlığında Parametrik Tasarım tr_TR
dc.title.alternative Parametric Design In Landscape Architecture en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11847.pdf
Boyut:
21.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama