Taşıma Açısından Lojistik

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Katmer, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, lojistiğin bir sistem olarak anlamı ve taşıma ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Dünyada en hızlı büyüyen ilk üç sektörden biri lojistik sektörüdür. Lojistik sektörü bir takım etkinliklerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu etkinliklerden en önemlisi ise taşımadır. Bu çalışmanın başlangıcında öncelikle lojistiğin kelime anlamı açıklanmış ve günümüzdeki anlamıyla lojistiğin içeriği anlatılmıştır. Takip eden bölümlerde lojistik sistem analizi açıklanmış ve lojistik etkinlikle sırasıyla anlatılmıştır. Daha sonra lojistik etkinliklerden en önemlisi olan taşıma ile lojistik ilişkisi geniş olarak incelenmiştir. Son bölümde lojistik sektörünün dünya ve ülkemizdeki durumu karşılaştırılmış ve ülkemizdeki lojistik şirketlere bir örnek olarak Freight Forwarder tipi şirket yapılanması anlatılmıştır. Sonuç olarak anlatılanlar ışığında ülkemiz açısından bir durum tespiti yapılmış ve bir takım öneriler getirilmiştir.
In this study, logistics as a system and its connection to transportation is investigated. Logistics is one of the three most rapidly growing markets within the world. The logistic business and the word of Logistics come from the combination of some group of activities for one aim. Transportation is the most important activity in Logistics. In the beginnging of this study, meaning of Logistics is told and today’s Logistics is explained. Logistic system analysis and logistic activities is told on advancing sections. In section 6, most important activit of Logistics – transportation – and its relation to Logistics is explained on a large scale. At the end, Logistics market is compared between world’s market and in our country and to make the best description of our national Logistics market, a typical Freight Forwarder type of company is told. In conclusion, determination of our national situation of Logistics is made and some suggestions for improvement are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Lojistik, Taşıma, Freight Forwarder, Logistics, Transportation, Freight Forwarder
Alıntı