Jet Groutıng Yöntemi İle Temel Takviyesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Fırat, Abdullah Turgay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma; zeminlerin jet grouting yöntemi ile iyileştirilmesini, temel takviyesi olarak jet grouting yönteminin kullanılmasını ve uygulanmadan örnekler içermektedir. Jet grouting “ yatay ve düşey su jetleri yardımıyla alüvyonel zemini delen, kesen ve yıkayan özel bir delici uç kullanıp ucun geri çekilmesi sırasında yüksek basınçla yatay püskürtme ağızlarından enjeksiyon pompalayıp zeminle karışmasını sağlayan, böylece sağlam ve geçirimsiz kolonlar oluşturan bir teknik” dir. Jet grouting yönteminin diğer bazı geleneksel iyileştirme yöntemlerine karşı avantajları şu şekilde sıralanabilir: Yüksek kesme enerjisi sayesinde jet grouting yöntemi klasik enjeksiyon yöntemlerine göre daha verimli ve ekonomiktir. Jet grout elemanların kalite kontrolü ve performanslarının değerlendirilmesi, klasik enjeksiyona nazaran çok daha verimli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Yöntemde kullanılan enjeksiyon karışımının basit su-çimento karışımı olması sebebiyle, jet grouting yönteminin herhangi bir kirletici etkisi yoktur. Sadece 13 cm çapında bir delik açarak büyük geometride zeminin (89 m3/m) iyileştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Yöntem hemen her tür zeminde (çok yumuşak zeminlerden kırıklı kaya ortamlarına kadar) uygulanabilmektedir. Jet grout imalatına istenilen derinlikten başlanılabilir ve istenilen derinlikte bitirilebilir. Tasarım ve ekipman seçimindeki serbestlik sebebiyle farklı geometri ve özellikte jet grout elemanlar oluşturulabilir. Jet grouting yönteminin temel uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir: Temel takviyesi, Kazı desteklenmesi ve stabilizasyonu, Zemin iyileştirilmesi, Tünel ve şaft inşaatlarında kazı desteklenmesi, Kazı sahalarına gelen sızıntı sularının kontrolü, Şev ve heyelan stabilizasyonu, Yeraltısularının kontrolü, Kirli atık sahalarında geçirimsizlik uygulaması,Geçirimsiz perdeler. Jet grouting imalatının maliyeti birçok farklı değişkene bağlıdır ve bu nedenle imalata başlanmadan önce tam olarak tahmin edilmesi oldukça zordur. Ancak benzer koşullarda yapılmış olan uygulamalar bu konuda yol gösterici olabilir.
In this study is included the improvement soils using jet grouting, jet grouting for underpinning and applications. Jet grouting is defines “ technique utilising a special drill bit with horizontal and vertical high speed water jets to excavate alluvial soils and produce hard impervious columns by pumping grout through the horizontal nozzles that jets and mixes with foundation materials and the drill bit is withdrawn. . The advantages of jet grouting technique beside the similar conventional improvement techniques can be listed as follows: Jet grouting is more efficient and economic than the conventional grouting because of its high erosive energy. Because of the flexibility in design and equipment selection, jet grout elements of different geometry and characteristic can be formed. Quality control and performance evaluation of jet grout elements is much more effective than conventional grouting. Since the grout used is a simple mixture of cement and water, the technique doesn’t have any contamination effect. A big volume of soil (up to 8-9 m3/m) can be improved with this technique by drilling a small hole of 13 cm. diameter. Technique can be employed in every kind of soils ranging from very soft deposits to fractured rocks. Installation can be started from any depth and can be stopped in any depth. The main areas of jet grout application can be listed as follows: Underpinning, Excavation support, Soil improvement, Excavation support in tunnel and shaft constructions,Control of water seepage to excavation pits, Landslide stabilization, Control of underground water, Sealing of contaminated fill deposits, Impervious curtains. The cost of jet grouting is dependent on many parameters and for this reason it is very difficult to estimate it before the installation. But previous applications performed under similar conditions may guide.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Jet grouting, su jeti, Jet grouting, water jets
Alıntı