Klorofil A Ve B’nin Türev Spektrofotometrik Yöntem İle Tayini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ergün, Emel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gıda endüstrisinde çok kullanılan, aynı zamanda çevre kirliliğinin belirlenmesinde indikatör görevi gören doğal pigmentlerden klorofil a ve b’nin yanyana tayini için duyarlı, etkin ve basit bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu güne kadar klorofil a ve b tayini için araştırmacıların kullandığı ancak sınırlı duyarlılığa sahip olan kromatografik ayırma yöntemleri, floresans spektroskopisi ve 0. absorpsiyon spektroskopisi gibi yöntemler yerine, birinci türev spektrofotometrik yöntem kullanılarak klorofil a/b oranına bağlı olmadan tayin yapılmıştır. Geliştirilen yöntem aseton+propanol (1:1 v/v) çözücü karışımı ile ekstrakde edilen çimen ve ıspanak örneklerine uygulanmış ve bu örneklerdeki klorofil a ve b miktarları bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar diğer yöntemle karşılaştırılmış ve anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
In this study we aimed to develop a sensitive, active and easy method to assay chlorophyll a and b pigments which are used in food industry and also used as an indicator to determine the environmental pollution. Chromatographic, fluorescence spectroscopic and zero absorption spectroscopic methods used by researchers have not had sensitivity, so far. Because of this we used first derivative spectrophotometric method and assayed chlorophyll a and b without depending on chlorophyll a/b proportion. Also this method were used to determine amount of chlorophyll a and b in spinach and grass samples which are extracted with acetone-prophanol (1:1 v/v) solvent mixture. The results were compared with another method and the statistical evaluations indicated that there was no significant difference between the mean values and precisions of two methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Klorofil a, klorofil b, türev spektrofotometrisi, Chlorophyll a, chlorophyll b, derivative spectrophotometry.
Alıntı