Trt Repertuarında Yer Alan Doğu Karadeniz Yöresi Türkülerinin Folklorik Kelimeler Açısından Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ay, Göktan tr_TR
dc.contributor.author Özçelik, Veli tr_TR
dc.contributor.authorID 175059 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:34Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:34Z
dc.date.issued 2005 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, TRT Türk halk müziği repertuarında bulunan ve Doğu Karadeniz yöresine ait toplam 348 tane türkü üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu türküler söz unsuru açısından incelenmiş, bu inceleme esnasında da folklorik kelimeler ve bu kelimelerin yöresel söyleyiş özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında Osmanlıca sözcükler ve Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bazı deyimlerle de karşılaşılmıştır. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin illerine ait türkülerde yöresel şive ve ağız yapışma uyan kelimelerin çok daha fazla kullanıldığı, diğer taraftan Sinop, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerde ise daha yalın bir Türkçe'nin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yer alan kelime, sözcük ve örnekler, Doğu Karadeniz yöresinin, folklorik dil kültürümüz içerisindeki yerinin ve öneminin anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. i tr_TR
dc.description.abstract In this study, totaly 348 folk songs (Türkü), which belong to the East Black Sea Region and are presented in TRT Turkish Folk Music Repertory, have been studied. These folk songs have been studied according to their ballads and during this research folkloric words and their local accent have been tried to be stabilized. Nevertheles, some Ottoman Turkish words and also some idioms widely used in Anatolia have been seen. It is realised that much more local accent have been used in the folk songs which belong to Trabzon, Rize,Giresun,Ordu and Atvin. However, much pure Turkish has been used in the cities such as Sinop, Samsun, Gümüşhane and Bayburt. The words and examples in this study will provide easiness to understand the importance and the place of the East Black Sea Region in our folkloric language culture. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17818
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.title Trt Repertuarında Yer Alan Doğu Karadeniz Yöresi Türkülerinin Folklorik Kelimeler Açısından Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The Evaluation Of The Folkloric Words Of Turkish Folk Songs Of The Black Sea Region In Trt Repertory en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
175059.pdf
Boyut:
3.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama