Otomotiv Sektöründe Kriz Yönetimi: Küresel Finans Krizini Yaşayan Bir Otomotiv Firmasının Krize Tepki Veriş Biçimleri

dc.contributor.advisor Akdoğan, Fatma Küskü tr_TR
dc.contributor.author Pekcan, Burak tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:57Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:57Z
dc.date.issued 2010-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu araştırmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik kriz dönemini geçiren büyük bir otomotiv firması incelenmiştir. Türkiye otomotiv sektöründe toplam satışların %40’ı ilk dört büyük firma tarafından gerçekleştirilmektedir. İncelenen firma ise sektörde lider bir firma olup ülkenin birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir. Örgüt kuramları ve kriz yönetimi yazınından temellerini alan bu çalışmada örgütün krizin farklı aşamalarında izlediği stratejiler, aldığı tedbirler ve uygulamaların örgütün genel durumu, mali ve operasyonel yapısı ile çalışanları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu açıklayıcı araştırmada veriler örgütün yönetiminde söz sahibi kişiler ile yapılan derinlemesine mülakatlar, firma raporları, sektör raporları ve üst düzey yönetimin haftalık toplantı sunumlarının analizi ile toplanmıştır. Bulgular Yapısal Koşul Bağımlılık ve Kaynak Bağımlılığı Kuramlarının kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kriz dönemlerinde otomotiv sektörü çok hızlı ve olumsuz yönde etkilenmekte, firmalar kaynakların daraldığı ve yaşam şartlarının zorlaştığı dış çevrede yaşamlarını sürdürebilmek için maliyetlerini kısmakta, insan kaynağını azaltmakta, farklı saldırı ve savunma stratejileri ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışmakta ve rakiplerinden boşalan alanlarda pay sahibi olabilmek için çabalamaktadır. Uygulanan tüm bu stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar otomotiv firmalarının pazar payını, finansal yapısını, insan kaynaklarını ve operasyonel süreçlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte, daha iyi bir konuma gelebilmek için yapılanlar firmanın geneli üzerinde negatif etkiler de yaratabilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study an important automotive company operating in the Turkish automotive sector is analyzed. In this sector, the first four big players constitute 40% of the total industry sales, and the company analyzed is the market leader. Taking its concepts and review both from organizational and crisis management literature, the strategies, precautions and practices applied before, during and after the crisis period and the effects resulting from these strategies on the overall financial and operational state of the organization and its members are investigated, taking the advantages of the case study method. In this qualitative study, data were collected by in-depth interviews with company authorities, company reports, sector reports and weekly presentations of the executive committee of the firm. Findings were evaluated according to the concepts of the Contingecy Theory and the Resource-Based Theory. The automotive companies get affected by the crisis quickly and negatively. In order to survive in a changing environment in which the resources are diminishing and the economic life is getting harder, the automotive companies reduce their costs, human resources, try to differentiate from their rivals in the market by means of offensive and defensive strategies and aim to grab the spaces their rivals withdraw. All the actions taken parallel to these strategies affect the market shares, financial position, human resources and operational procedures of the companies and the actions taken to improve the general position of the firm may cause negative affects too. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1952
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi tr_TR
dc.subject Koşul Bağımlılık Kuramı tr_TR
dc.subject Kaynak Bağımlılığı Kuramı tr_TR
dc.subject Otomotiv Sektörü. tr_TR
dc.subject Crisis en_US
dc.subject Crisis Management en_US
dc.subject Contingency Theory en_US
dc.subject Resource Based Theory en_US
dc.subject Automotive Sector en_US
dc.title Otomotiv Sektöründe Kriz Yönetimi: Küresel Finans Krizini Yaşayan Bir Otomotiv Firmasının Krize Tepki Veriş Biçimleri tr_TR
dc.title.alternative Crisis Management In The Automotive Sector: Crisis Response Motives Of An Automotive Company Facing The Global Financial Crisis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10550.pdf
Boyut:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama