Otomotiv Sektöründe Kriz Yönetimi: Küresel Finans Krizini Yaşayan Bir Otomotiv Firmasının Krize Tepki Veriş Biçimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-29
Yazarlar
Pekcan, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik kriz dönemini geçiren büyük bir otomotiv firması incelenmiştir. Türkiye otomotiv sektöründe toplam satışların %40’ı ilk dört büyük firma tarafından gerçekleştirilmektedir. İncelenen firma ise sektörde lider bir firma olup ülkenin birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir. Örgüt kuramları ve kriz yönetimi yazınından temellerini alan bu çalışmada örgütün krizin farklı aşamalarında izlediği stratejiler, aldığı tedbirler ve uygulamaların örgütün genel durumu, mali ve operasyonel yapısı ile çalışanları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu açıklayıcı araştırmada veriler örgütün yönetiminde söz sahibi kişiler ile yapılan derinlemesine mülakatlar, firma raporları, sektör raporları ve üst düzey yönetimin haftalık toplantı sunumlarının analizi ile toplanmıştır. Bulgular Yapısal Koşul Bağımlılık ve Kaynak Bağımlılığı Kuramlarının kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kriz dönemlerinde otomotiv sektörü çok hızlı ve olumsuz yönde etkilenmekte, firmalar kaynakların daraldığı ve yaşam şartlarının zorlaştığı dış çevrede yaşamlarını sürdürebilmek için maliyetlerini kısmakta, insan kaynağını azaltmakta, farklı saldırı ve savunma stratejileri ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışmakta ve rakiplerinden boşalan alanlarda pay sahibi olabilmek için çabalamaktadır. Uygulanan tüm bu stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar otomotiv firmalarının pazar payını, finansal yapısını, insan kaynaklarını ve operasyonel süreçlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte, daha iyi bir konuma gelebilmek için yapılanlar firmanın geneli üzerinde negatif etkiler de yaratabilmektedir.
In this study an important automotive company operating in the Turkish automotive sector is analyzed. In this sector, the first four big players constitute 40% of the total industry sales, and the company analyzed is the market leader. Taking its concepts and review both from organizational and crisis management literature, the strategies, precautions and practices applied before, during and after the crisis period and the effects resulting from these strategies on the overall financial and operational state of the organization and its members are investigated, taking the advantages of the case study method. In this qualitative study, data were collected by in-depth interviews with company authorities, company reports, sector reports and weekly presentations of the executive committee of the firm. Findings were evaluated according to the concepts of the Contingecy Theory and the Resource-Based Theory. The automotive companies get affected by the crisis quickly and negatively. In order to survive in a changing environment in which the resources are diminishing and the economic life is getting harder, the automotive companies reduce their costs, human resources, try to differentiate from their rivals in the market by means of offensive and defensive strategies and aim to grab the spaces their rivals withdraw. All the actions taken parallel to these strategies affect the market shares, financial position, human resources and operational procedures of the companies and the actions taken to improve the general position of the firm may cause negative affects too.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kriz, Kriz Yönetimi, Koşul Bağımlılık Kuramı, Kaynak Bağımlılığı Kuramı, Otomotiv Sektörü., Crisis, Crisis Management, Contingency Theory, Resource Based Theory, Automotive Sector
Alıntı