Türk Cam Sanayisinde Paşabahçe’nin Yeri, Firmada Tasarım Çalışmalarının Başlangıcı Ve Bugünü

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Esi, Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezi, Türk cam sanayisinin en önemli firmalarından biri olan Paşabahçe firmasında tasarım çalışmalarının gelişim sürecini incelemektedir. Araştırma çerçevesinde Türk ve dünya cam sanayileri incelenmiş ve cam sektörünün tanımı yapılmıştır, 1934 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Türk cam sanayisinin gelişim sürecine değinilmiştir. Paşabahçe’nin tarihi dört dönemde incelenmiş, her dönemin dönüm noktaları belirlenmiş ve alt başlıklar halinde belirtilmiştir. Görüşme yapılacak kişiler özellikle tasarım çalışmalarının gelişim sürecine tanıklık etmiş kişilerden seçilmiştir. Görüşmelerden edinilen bilgiler doğrultusunda Paşabahçe’deki tasarım çalışmalarının başlangıç nedenleri ve gelişim süreci anlatılmıştır. Bununla beraber Paşabahçe’nin ithalat ve ihracat değerleri, yurtiçi ve yurtdışı marka bilinirliği, Paşabahçe Mağazaları’nın durumu, cam tasarımı ve eğitimi konularına değinilmiştir.
This master’s thesis examines the development of design studies in one of the most important firms in Turkey’s glass industry, Paşabahçe. Glass industries of both aorund the world and Turkey has been examined and the definition of glass industry has been made. The establishment and development process of the Turkish glass industry has been summarized, which has been founded by Türkiye İş Bankası in 1934. The history of Paşabahçe, as the biggest glass houseware manufacturer in Turkey, is studied in four major eras. Each era has its its own landmark and those landmarks are studied under different titles. As the research method for this thesis, interviewing has been used. The interviewees were chosen mostly from the people who witnessed the development process of the design studies and of the firm in general. With this; the import/export numbers of Paşabahçe, brand reputation in Turkey and abroad, Paşabahçe Mağazaları, glass design and education have also been examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Cam, Cam sanayisi, Paşabahçe, Ürün tasarımı, Tasarım Süreci, Marka, Glass, Glass industry, Paşabahçe, Product design, Design Process, Brand
Alıntı