Varolan Yapıları Sürdürülebilir Duruma Dönüştüren Kurala Dayalı Bir Yaklaşım

dc.contributor.advisor Aygün, Murat tr_TR
dc.contributor.author Kebapcı, Havva Seide Gedik tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:57Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:57Z
dc.date.issued 2010-07-09 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda artan çevre sorunları, insanları doğaya karşı daha duyarlı olmaya itmiş ve bu sorunlara çözümler aramaya yöneltmiştir. Doğaya saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik tasarımlarla, binalarda tüketilen enerji miktarını en aza indirgemeyi amaçlayan sürdürülebilir mimarlık, çevre sorunlarına karşı ortaya çıkan en etkili çözümlerden biridir. Çevreye en çok zararı yapı sektörü verdiği düşünülürse, bu olumsuz etkiyi azaltmak için önerilen çözümleri binalara uygulamak şarttır. Bu tez çalışması, mevcut yapılarda enerji tüketiminin minumuma indirilmesi ve enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını, kullanılan enerjiden maksimum fayda sağlanmasını ve yeni ekolojik sistemleri yapılara entegre ederek sürdürülebilir bina modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Varolan yapıların sürdürülebilir duruma dönüştüren kurala dayalı bu yaklaşım ile yapı sektörünün çevreye verdiği zararı en aza indirgenmesi düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın sonucu olarak daha sağlıklı bir çevrenin oluşacağı kanaatine varılmış ve bu çalışmanın biran önce uygulamaya konması ile halihazırda doğaya zarar veren varolan binaların etkilerinin azaltılması öngörülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Increasing enviromental problems of late years, people become more sensitive to it and try to find solutions to these problems. Energy sources that used, harmed the enviroment and they become exhausted therefore, concern to the renewable energy sources are increased. Sensitive to enviroment, designs of the usage of renewable energy sources, to minimize the energy that consumed in the buldings in the architecture, is one of the most effective way of enviromental problems. Considering that, the construction sector has the most damage to the enviroment, to minimize this effect the recommended solutions should be implement to existing buildings. In this thesis, to minimize the energy usage in the existing buildings and renewable energy sources usage as energy sources, to get the maximum benefit from the used energy and integrate the new ecological systems to the buildings and therefore create a sustainable building model. By transforming the existing buildings to the sustainable condition, the damage caused by construction system to be tought of to the enviroment by existing buildings would be minimized. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8237
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK tr_TR
dc.subject VAROLAN YAPILAR tr_TR
dc.subject LEED tr_TR
dc.subject SUSTAINABLE ARCHITECTURE en_US
dc.subject EXISTING BUILDING en_US
dc.subject LEED en_US
dc.title Varolan Yapıları Sürdürülebilir Duruma Dönüştüren Kurala Dayalı Bir Yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative A Ruled Based Approach Of Transforming Existing Building To Sustainable Position en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10837.pdf
Boyut:
3.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama