Yeni Bir Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme Tekniğinin Geliştirilmesi Ve Gemi İnşaatı Ve Dizaynı Karar Verme Problemlerine Uygulanması

dc.contributor.advisor Odabaşı, A. Yücel tr_TR
dc.contributor.author Ölçer, Aykut İbrahim tr_TR
dc.contributor.department Gemi İnşaatı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Naval Architecture en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T14:21:12Z
dc.date.available 2015-11-20T14:21:12Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme (FMADM) tekniklerindeki zorlukların üstesinden gelinmesi ve çok karar vericili yeni bir FMADM yöntemi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Önerilen yöntemde, bulanık görüşlerin birleştirilmesi için, farklı ve eşit ağırlıktaki uzman grubu (heterojen ve homojen uzman grubu) için öz-nitelik bazlı bir toplama (aggregation) yöntemi kullanılmaktadır. Vaka çalışması olarak iki adet gemi inşaatı vakası seçilmiştir. Bunlardan birincisi, bulanık bir ortamda sistem (sevk/manevra sistemi) seçimi, ikincisi ise yarı-bulanık bir ortamda eleman (gemi ana makine) seçimidir. Geliştirilen yöntemin uygulama sonuçları itibariyle, FMADM karar teorisi ve gemi inşaatı mühendisliği olmak üzere iki önemli alana katkı sağladığı görülmüştür. Araştırma ayrıca, bu alanda gelecekte yapılabilecek çalışmalara da ışık tutacak yönleri belirlemiştir. tr_TR
dc.description.abstract The objective of this research is to overcome the difficulties found in “fuzzy multiple attribute decision making” methods and to contribute to the development of an “multiple attribute decision making” method with multiple decision makers, capable of working in a fuzzy environment. In the proposed approach, an aggregation approach for homo/heterogeneous group of experts is employed and used for dealing with fuzzy opinion aggregation with group decision making problems. In this dissertation, two real case studies are carried out. The first one is a system (ship propulsion/manoeuvring system) selection under fuzzy environment and the second one is a component (ship main engine) selection under semi-fuzzy environment. From the work carried out in this thesis, the two main contributions have been reached. They are classified as contributions to fuzzy multiple attribute decision making theory and contributions to naval architecture points of views. This research also concludes by highlighting future directions for research in this area. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10649
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme tr_TR
dc.subject Grup Karar Verme tr_TR
dc.subject Toplama tr_TR
dc.subject Konsensüs tr_TR
dc.subject Fuzzy Multiple Attribute Decision Making en_US
dc.subject Group Decision Making en_US
dc.subject Aggregation en_US
dc.subject Consensus en_US
dc.title Yeni Bir Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme Tekniğinin Geliştirilmesi Ve Gemi İnşaatı Ve Dizaynı Karar Verme Problemlerine Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Development Of A New Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach And Its Application To Decision Making In Ship Design And Shipbuilding en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
751.pdf
Boyut:
30.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama