Yeni Bir Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme Tekniğinin Geliştirilmesi Ve Gemi İnşaatı Ve Dizaynı Karar Verme Problemlerine Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ölçer, Aykut İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın amacı, Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme (FMADM) tekniklerindeki zorlukların üstesinden gelinmesi ve çok karar vericili yeni bir FMADM yöntemi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Önerilen yöntemde, bulanık görüşlerin birleştirilmesi için, farklı ve eşit ağırlıktaki uzman grubu (heterojen ve homojen uzman grubu) için öz-nitelik bazlı bir toplama (aggregation) yöntemi kullanılmaktadır. Vaka çalışması olarak iki adet gemi inşaatı vakası seçilmiştir. Bunlardan birincisi, bulanık bir ortamda sistem (sevk/manevra sistemi) seçimi, ikincisi ise yarı-bulanık bir ortamda eleman (gemi ana makine) seçimidir. Geliştirilen yöntemin uygulama sonuçları itibariyle, FMADM karar teorisi ve gemi inşaatı mühendisliği olmak üzere iki önemli alana katkı sağladığı görülmüştür. Araştırma ayrıca, bu alanda gelecekte yapılabilecek çalışmalara da ışık tutacak yönleri belirlemiştir.
The objective of this research is to overcome the difficulties found in “fuzzy multiple attribute decision making” methods and to contribute to the development of an “multiple attribute decision making” method with multiple decision makers, capable of working in a fuzzy environment. In the proposed approach, an aggregation approach for homo/heterogeneous group of experts is employed and used for dealing with fuzzy opinion aggregation with group decision making problems. In this dissertation, two real case studies are carried out. The first one is a system (ship propulsion/manoeuvring system) selection under fuzzy environment and the second one is a component (ship main engine) selection under semi-fuzzy environment. From the work carried out in this thesis, the two main contributions have been reached. They are classified as contributions to fuzzy multiple attribute decision making theory and contributions to naval architecture points of views. This research also concludes by highlighting future directions for research in this area.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Bulanık Çok Öz-nitelikli Karar Verme, Grup Karar Verme, Toplama, Konsensüs, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Group Decision Making, Aggregation, Consensus
Alıntı