Konut Yapımında Mimar-müşteri İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Pekdemir, Aylin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Küreselleşen dünyada müşteri alışkanlıkları farklılaşmakta ve dolayısı ile müşteri ilişkileri yönetimi kavramı gün geçtikçe değişmektedir. Genel bir alıcı-satıcı ilişkisi olmayan mimar-müşteri arasındaki ilişki de müşteri görebildiği veya dokunabildiği mevcut bir ürünü satın almaz. Genel müşteri ilişkilerinde sadece ürün satışı varken, mimarlıkta ürünle birlikte hizmet satışı söz konusudur. İnşaat sektöründe hem bir ürün oluşturulmakta hem de ürün meydana getirilirken hizmet sunulmaktadır. Her projede değişen özellikler nedeniyle her proje birbirinden farklıdır, her proje tektir. Tek ve kesin doğrusu olmayan ve her projede yeni stratejiler geliştirilmesi gereken inşaat sektöründe müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanması zorlaşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki ve gelişmiş ülkelerdeki mimarlık pratiği süreçleri ve müşteri ilişkileri yönetimi gelişimi farklı yönleri ile ele alınmıştır. Gelişen dünyada, başarılı olmak isteyen mimarların, müşteri ilişkileri yönetimi için kendilerini geliştirmeleri gereklidir. Konut sektöründeki bu boşluğu dolduracak, mimar ve müşterilere yönelik alan çalışmaları yapılmıştır. Alan çalışmaları ile elde edilen bilgiler ışığında Türkiye’de müşteri ilişkileri stratejilerinin yeniden yapılanmasının gerekçeleri saptanmıştır. Bu konuda, sadece sunum veya yapım tekniklerini geliştirmek yeterli olmayacağı aynı zamanda yönetim felsefesinin ve kurumsal yapının bu yönde değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi önem kazandığı görülmüştür.
Globalizing world and due to customer habits with different mend the concept of customer relationship management is changing as the days have passed. The relationship between the architect and the customer usually is not the same as a buyer-seller relationship. Because customers could see or touch an existing product can not buy the product with the architect-client conversations occur. global customer relations only when there is product sales, product architecture is concerned with the sale of services. In the construction sector and create a product for both products are being formed, while providing services are offered. Due to the changing characteristics of each project, each project is different, every project is unique. Not the only and final truth, and each project must develop new strategies in the construction industry is proving difficult to implement customer relationship management. This study of architectural practice in Turkey and in developing countries, and customer relationship management processes with different aspects of development are discussed. Developing world, the architects want to be successful, customer relationship management is essential for the development of their own. Fill this gap in the housing industry, architects and field studies were carried out for customers. Information obtained through fieldwork in the light of the restructuring strategy of customer relationship in Turkey were the reasons. In this regard, just not enough to improve the presentation or production techniques as well as management philosophy and organizational structure of the change or improvement in this direction are important.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Mimar-Müşteri İlişkisi, Customer Relationship Management, Architect-Customer Relationship
Alıntı