Kısa Dönemli Sermaye Hareketleri Ve Türkiye

dc.contributor.advisor Ansal, Hacer tr_TR
dc.contributor.author Gülgösteren, Feyza tr_TR
dc.contributor.authorID 107379 tr_TR
dc.contributor.department İşletme tr_TR
dc.contributor.department Management en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:43:59Z
dc.date.available 2019-02-08T07:43:59Z
dc.date.issued 2001 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, uluslar arası finans hareketleri içinde, kısa dönemli sermaye hareketlerinin karakteristiği incelenmiştir. Globalleşme sürecinde ülkeler, kendi iç ve dış dinamMerinin etkisi ve baskısı ile içte ve dışta finansal serbestiye geçmektedirler. Sermaye hareketlerini serbestleştiren bir ülkenin beklediği ilk şey; ülkesine giren sermayenin uzun dönemli ve sabit yatırama yönelik olmasıdır. Doğrudan sabit yatırımlar ülkenin istihdamım, üretimini arttırarak büyümeye yardımcı olmaktır. Ancak, finansal serbestleşmeyi sağlayan ülkeye yurt içi faiz oranlarına bağlı olarak, hızlı bir şekilde spekülatif sermaye girişi olmaktadır. Genel olarak; ekonomiye giren "sıcak para" ile ülke parası değerlenmekte, dış ticaret açıkları artmaktadır. Bunun sonucu olarak, sermaye kendine arbitraj olanağı yaratarak bir güvensizlik anında ülkeyi hızla terk etmekte ve ekonomiyi bir krize sürükleyebilmektedir. Bu çalışmada, Asya bölgesi ve Rusya ekonomisine giren kısa dönemli sermaye ve neticesinde oluşan krizler incelenmiş olup bu krizlerin Türkiye ekonomisine etkisi üzerinde durulmuştur. En son olarak da, Türkiye ekonomisine giren sermaye ve ekonomimiz üzerinde yarattığı etkiler incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study, the characteristics of short-term capital movements in international financial activities. During the period of globalization, countries are getting liberalized under the influenceand pressure of the external and internal dynamics of the country. First of all, any country libarelizing the capital movements expects, that the capital inflow should stay as long term investments and capital assets. Direct capital asset investments and expenditures help for economic development, increase the employment and production of the countries. But, liberalizing the foreign capital inflow, causes fast speculative capital inflow depending on the local interest rates. Generally, "hot money" evaluetes the local currency and increases the foreign trade deficit. As a result of this, in times of uncertainity foreign capital suddenly leaves the country and leads the economy into crisis. In this study, the crisis occured in the Asian region and Russian economy because of short-term capital inflow; Their influence on the Turkish economy and finally the influence of capital inflow on the Turkish economy, are studied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17644
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Asya krizi tr_TR
dc.subject ekonomik kriz tr_TR
dc.subject kısa vadeli sermaye tr_TR
dc.subject Rusya krizi tr_TR
dc.subject sermaye hareketleri tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Asian crisis en_US
dc.subject economic crisis en_US
dc.subject short term fund en_US
dc.subject Russian crisis en_US
dc.subject capital movements en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.title Kısa Dönemli Sermaye Hareketleri Ve Türkiye tr_TR
dc.title.alternative Short-term Capital Movements And Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
107379.pdf
Boyut:
5.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama