Uçak Antenleri Arasındaki Kuplajın Genetik Algoritma İle Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Günel, Tayfun tr_TR
dc.contributor.author Aydemir, Mustafa Emre tr_TR
dc.contributor.department Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electronics and Communication Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:51:51Z
dc.date.available 2015-12-17T13:51:51Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada askeri bir uçak üzerine yerleştirilmesi planlanan iki UHF-VHF telsizin birbirlerinin antenleri üzerinde meydana gelebilecek girişim etkisinin optimizasyonu hedeflenmiştir. Elektromanyetik girişim kaynağı olan telsiz alıcı-vericileri basit monopol antenler ile modellenmiş, böylece problem antenden antene kuplaj optimizasyonuna indirgenmiştir. Optimizasyon metodu olarak sürekli parametreli Genetik Algoritma kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ise sayısal analiz ve ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Sayısal analizde uçağın tel ızgara modeli oluşturulmuş, Moment Yöntemi tabanlı Super NEC programı ile MATLAB birarada kullanılarak antenler arasındaki kuplaj hesaplanmış ve optimize edilmiştir. Ölçüm yönteminde ise, 1:10 ölçekli bakırdan imal edilen uçak modeli üzerinde tam yansımasız odada kuplaj ölçümleri yapılmıştır. Farklı yöntemlerle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, sayısal analiz ve ölçüm sonuçlarının birbirleri ile uyumlu oldukları gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the optimization of the electromagnetic interference induced by two on-board VHF-UHF transreceiver antennas is aimed. The transreceiver antennas are modelled as single monopole antennas therefore the problem is reduced to antenna to antenna coupling optimization. The continuous parameter Genetic Algorithm is chosen for the optimization method. Numerical analysis and measurement methods are used in the study. In the numerical analysis, the wire-grid model of the aircraft is constructed, the Method of Moments (MoM) is utilized for calculating the coupling between the antennas by using SuperNEC. The optimization is implemented by using MATLAB. In the measurement process, coupling and s-parameters are measured on a 1:10 scaled model in an anechoic chamber. The measured data is compared with the results of the numerical analysis. It was seen that there is very good agreement with the numerical analysis and measurement results as it was being expected. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11653
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Elektromanyetik Girişim tr_TR
dc.subject Elektromanyetik Uyumluluk tr_TR
dc.subject Genetik Algoritma tr_TR
dc.subject Electromagnetic Interference en_US
dc.subject Electromagnetic Compatibility en_US
dc.subject The Genetic Algorithm en_US
dc.title Uçak Antenleri Arasındaki Kuplajın Genetik Algoritma İle Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Optimization Of The Coupling Among Aircraft Antennas Via The Genetic Algorithm en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3557.pdf
Boyut:
10.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama