Şişen Zeminin Kopolimer, Homopolimer Polipropilen, Uçucu Kül Ve Kireç Kullanılarak Stabilizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-06
Yazarlar
Kazemikhosrowshahi, Samad
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Büzülen-şişen da adlandırılan şişen zeminler dünyada yaygın olarak bulunan sorunlu bir zemindir. Su muhtevasındaki çeşitliliklere bağlı olarak değişen ve üzerinde bulunan veya temas halinde bulunduğu yapılarda büyük hasarlarla sonuçlanan hacime göre belirlenirler. Bu çalışmanın amacı dört farklı sentetik lif ve kimsayal maddenin şişen zeminin şişme potansiyeline olan etkilerini araştırmaktır. Şişen zemin olarak Ankara bölgesinden elde edilen sodyum bentonit kullanılmıştır. Bentonitin şişme basıncını azaltmak için olası stabilizatörler olarak  kopolimer, homopolimer polipropilen , uçucu kül ve kireç olmak üzere dört ek madde değerlendirilmiştir. Optimum durumu hesaplamak için ek maddeler türlerine bağlı olarak bentonitle farklı oranlarda karıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar bentonit-lif karışımların önemli ölçüde etkili olduğunu ve şişme basıncını %68’e kadar azalttığını doğrulamaktadır. Tüm veriler optimum hali belirlemek için geliştirilmiş değerler göz önüne alınarak analiz edilmiştir.
Expansive soils, also called as shrink-swell or black cotton soil, are one of the widespread typical problematic soils in the world. They are defined by their volume changes due to variation in the water content which results in large damages to the structures which are based on or in contact with them. The aim of this study is to investigate the effects of four different synthetic fibers and chemical materials on the swelling potential of expansive soil. Sodium bentonite obtained from Ankara region was used as the expansive soil. Four types of additional materials including copolymer (CP), homopolymer polypropylene (HPP), fly ash (FA) and lime (L) were evaluated as the potential stabilizers to decrease the swelling pressure of bentonite. Depending on the type of additional materials, they were blended with bentonite in different percentages to assess optimum state. The results approve that bentonite-fiber mixtures are effective significantly and decrease the swelling pressure up to 68%. All data were analyzed considering the improved values to determine the optimum state.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Şişen Zemin, Kopolimer, Homopolimer Polipropilen, Uçucu Kül, Kireç, Expansive Soil, Copolymer, Homopolymer Polypropylene, Fly Ash, Lime
Alıntı