Konut Kullanıcısı Ve Ekipman İlişkisinin Sosyo-mekansal Açıdan İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Ünlü, Alper tr_TR
dc.contributor.author Vural, Yeliz tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:24Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:24Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ekipman-mekan-kullanıcı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu açıdan öncelikle ekipman ele alınmış, ekipmanın mekan içinde yerleşiminin bir düzen içinde gerçekleştiğinden yola çıkarak, ekipman sisteminin varlığı vurgulanmıştır. Ekipmanın teknik işlevi yanında sembolik işlevi olduğu açıklanmış, sosyo-kültürel açıdan bireysel ve grupsal kimliği ifade eden bir dil olarak incelenebileceği belirtilmiştir. Ekipmanın geçirdiği teknolojik değişim, toplumun geçirdiği sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte incelenmiş, bu değişimin konut mekanlarının şekillenmesi üzerindeki etkileri ortaya konmuş, günümüzde ev teknolojilerinin ulaştığı son nokta olarak akıllı ev tasarımları üzerinde durulmuştur. Tüketim belirli değer ve sembollere dayanan kültürel bir süreç olarak ele alındığından, bir tüketim metası olan ekipman belirli kodlar ve sembollerle donatılarak sahip olan birey ya da grupların sosyal statüleri, tüketim kalıpları, yaşam biçimlerine ilişkin bilgiler edinilmesine olanak tanımaktadır. Kavramsal çerçevede değinilen bu noktalar alan çalışmasında sorgulanmış ve elde edilen bulgular ekipman sisteminin tasarım aşamasında önemli bir girdi olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study the relation between domestic equipment, space and user is examined. Equipment is taken into consideration primarily and it is stated that domestic equipment has symbolic functions as well as its technical functions. The consuming patterns of individuals and groups and its relation with the ownership of the equipments is examined. The technological progress of equipment in relation with the social and cultural transformation of societies and its effect on organization of domestic space is detailed. This study stresses on the idea that the consumption of equipments owned by the individual and the socio-economic group and their quantitative values can be considered as the sign of status as well as income, profession, and level of education. The points mentioned in the conceptual frame have been interrogated in the case study and it is proved that the equipment system should be considered as an important input in the stage of design en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10420
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ekipman-Mekan-Kullanıcı-Tüketim-Sahiplik-Teknoloji tr_TR
dc.subject Domestic Equipment-Space-User-Consumption-Ownership-Technology en_US
dc.title Konut Kullanıcısı Ve Ekipman İlişkisinin Sosyo-mekansal Açıdan İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Socio-spatial Analysis Of The Relationship Between The User And Equipment In Houses en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
776.pdf
Boyut:
16.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama