Betonarme Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme Yöntemleri Ve Bir Güçlendirme Uygulaması

dc.contributor.advisor Güler, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Yiğit, Yaşar tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T09:57:30Z
dc.date.available 2015-12-21T09:57:30Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada betonarme yapıların onarım ve güçlendirilmesi konusu ele alınmış ve bir güçlendirme uygulaması yapılmıştır. İlk olarak onarım ve güçlendirme konusuna giriş yapılmış, yapı tasarımının ana ilkeleri, onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duyma sebepleri anlatılmış ve yapılarda oluşan hasarlara ve bunların sebeplerine kısaca değinilmiştir. Kolon, kiriş, kolon-kiriş birleşim bölgesi, perde, döşeme ve temel gibi taşıyıcı sistem elemanlarının onarım ve güçlendirme yöntemleri açıklandıktan sonra taşıyıcı sisteme yeni elemanlar ilave edilerek binanın güçlendirilmesi konusu ele alınmıştır. Daha sonra yapılarda oluşan korozyon hasarı ve onarılması konusunda bilgi verilmiştir. Onarım ve güçlendirme konusunda projelendirme esasları ve aşamaları incelenerek güçlendirme uygulamasına geçilmiştir. Güçlendirme uygulaması olarak 1975 Deprem Yönetmeliği’ne göre projelendirilip inşa edilmiş çok katlı betonarme bir yapı 1998 Deprem Yönetmeliğine göre incelenmiştir. Binanın statik ve dinamik analizleri Sap 2000 yapısal analiz programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betonarme hesabı ve yönetmelikteki bazı kontrolleri yapmak üzere yazar tarafından geliştirilen Trans 2000 programı kullanılmıştır. Bu hesaplar dikkate alınarak yapının güçlendirilmesine karar verilmiştir. Yeni perde elemanları taşıyıcı sisteme eklenerek ve bazı kolonlar mantolanarak bina güçlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, which is submitted as a master’s thesis, repairing and strengthening of reinforced concrete buildings is reviewed and a strengthening application is practised. Firstly, an introduction to the topics of repairing and strengthening is given; the main principle of structural design and the reason of damages are referred. Techniques and methods related to repairing and strengthening of structural elements such as columns, shear walls, beams, column-and-beam connection points, floors and foundations are discussed and strengthening of the system by adding new bearing elements are detailed. Then, some information about corrosion damage and repairing of this damage is also presented. The principle of preparing project and project stages are discussed. As an application a multi-storey reinforced concrete building designed according to Turkish Seismic Code of 1975 is analysed according to seismic code of 1998. Static and dynamic analysis of building is carried out by using SAP 2000 program. Sectional analysis and some check of the reinforced concrete structural elements are accomplished by using Trans 2000 program, which is created by writer. As a result of the analysis it is decided the necessity of strengthening. Strengthening is realised by adding new shear walls and jacketing of some available columns. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11781
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Onarım tr_TR
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Betonarme tr_TR
dc.subject Perde tr_TR
dc.subject Mantolama tr_TR
dc.subject Repair en_US
dc.subject Strengthening en_US
dc.subject Reinforced concrete en_US
dc.subject Shear wall en_US
dc.subject Jacketing en_US
dc.title Betonarme Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme Yöntemleri Ve Bir Güçlendirme Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Repair And Strengthening Of Reinforced Concrete Structures And A Strengthening Application en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
795.pdf
Boyut:
8.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama