Adyabatik Olmayan Küresel Simetrik Kütleçekimsel Çökme Problemine Bir Bakış

thumbnail.default.alt
Tarih
09.03.2010
Yazarlar
Baylan, Semiha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Genel görelilik teorisine göre uzay-zamandaki madde alanları enerji-momentum tensöründe sıçramalı süreksizliğe neden olur ve uzay-zamanı iç ve dış diye adlandırılan iki ayrık bölgeye ayırır. Birbirinden ayrık bu iki bölge Einstein alan denklemlerinin çözümleridir ve bir sınır yüzeyi üzerinde, burada zamansal bir hiperyüzey üzerinde, eşleşmek zorundadırlar. İç ve dış bölgelere ait eğrilikler arasındaki ilişki hiperyüzeyin uzay-zamana nasıl gömüldüğü ile ilgilidir. Bu tezde küresel simetrik radyasyon yayan ideal elektrik yüklü bir akışkanın kozmolojik sabit varlığında gravitasyonel çökme problemi incelenmiş, ve sınır yüzeyi üzerinde sağlanması gereken karşılaştırma koşulları verilmiştir. Elektrik yüklü iç uzay-zaman de Sitter-Vaidya ve dış uzay Reissner-Nordström de Sitter uzayı olarak seçilmişitir. Adyabatik olmayan çökme durumunun gerçekleşebilmesi için problemde tanımlanan fiziksel büyüklüklerin sağlamak zorunda olduğu bir bağıntı elde edilmiştir.
In the general theory of relativity, the existence of matter fields causes the jump singularity in the energy-momentum tensor and splits the spacetime into two distinct regions called interior and exterior regions. These two regions are also exact solutions of the Einstein’s field equations and they are supposed to be matched on a boundary surface; a timelike hypersurface. The curvatures of interior and exterior regions are related to how hypersurface is embedded into spacetime. In this thesis we consider spherically symmetric radiating collapse of an ideal charged fluid in the presence of the cosmological constant and give matching conditions on the boundary surface. The interior spacetime belonging to charge fluid can be modelled by de Sitter-Vaidya and the exterior spacetime is considered as Reissner-Nördström de Sitter spacetime. We give a relation among physical quantities presented in the problem to perform a non-adiabatic collapse.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Adyabatik olmayan gravitasyonel çökme, Einstein alan denklemleri, Hiperyüzeyler, Eşleşme koşulları, Non-adiabatic gravitational collapse, Einstein field equations, Hypersurface, Matching conditions
Alıntı