Dünya Borsaları Getiri Ve Mutlak Getiri Serilerinde Uzun-dönemli Bağımlılık Analizi

dc.contributor.advisor Akgül, Tayfun tr_TR
dc.contributor.author Bektaş, Cengiz tr_TR
dc.contributor.department Telekomünikasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Telecommunication Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:33:59Z
dc.date.available 2015-07-13T10:33:59Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Yöntem, Periyodogram Tabanlı Yöntem, SOSS süreçler için Kettani-Gubner yöntemi ve FARIMA (0, d, 0) süreçler için Kettani-Gubner yöntemi olmak üzere dört farklı parametre kestirim yöntemi kullanılarak A.B.D., İngiltere, Japonya, Avustralya, Fransa, Almanya, Avusturya, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye’yi içeren 15 ülke endeks getiri ve mutlak getiri serilerinde uzun-dönemli bağımlılık analizi yapılmaktadır. Dört farklı parametre kestirim yöntemi sonucundan faydalanılarak, Singapur ve Endonezya endeks getiri serileri hariç hiçbir endeks getiri serisi için uzun-dönemli bağımlılık bulunamazken tüm endeks mutlak getiri serileri uzun-dönemli bağımlı bulunur. Ayrıca, Singapur ve Endonezya endeks getiri serileri de uzun-dönemli bağımlı olarak bulunur. Elde edilen sonuçlar mutlak getiri serilerinin getiri serilerine oranla, önceki gözlemlerle daha ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç literatürdeki sonuçlar ile uyumludur. Dört farklı parametre kestirim yöntemi ve 15 farklı borsa endeks verisi kullanılarak yapılan bu çalışmanın özellikle ekonomi ve finans alanındaki uzun-dönemli bağımlılık analizlerine bir bakış açısı sağlaması umulmaktadır. Ek olarak, sunulan farklı parametre kestirim yöntemleri başka amaçlar için de kullanılabilirler. tr_TR
dc.description.abstract In this study, using four different parameter estimation methods, namely Wavelet Based Method, Periodogram Based Method, Kettani-Gubner method for SOSS processes and Kettani-Gubner method for FARIMA (0, d, 0) processes, the long-term dependence is analyzed in daily index return and as well as absolute return series within fifteen countries, namely The USA, United Kingdom, Japan, Australia, France, Germany, Austria, Argentina, Brazil, India, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, and Turkey. By utilizing the results of these four different parameter estimation methods, long-term dependence is not found for all of the index return series except the Singaporean and the Indonesian index return series, whereas the entire index absolute return series are found long-term dependent. The Singaporean and the Indonesian index return series are also found long-term dependent. The results revealed that absolute return series are more correlated to the previous observations than the return series. This result is sympathy with literature. It is hoped that, by utilizing four different parameter estimation methods and fifteen different stock market index data, this study provides an aspect of long-term dependence analysis especially in economics and finance. In addition, the presented different parameter estimation methods can be used in any other purposes. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7696
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Uzun-dönemli bağımlılık tr_TR
dc.subject Endeks getiri serileri tr_TR
dc.subject Endeks mutlak getiri serileri tr_TR
dc.subject Long-term dependence en_US
dc.subject Index return series en_US
dc.subject Index absolute return series en_US
dc.title Dünya Borsaları Getiri Ve Mutlak Getiri Serilerinde Uzun-dönemli Bağımlılık Analizi tr_TR
dc.title.alternative Long-term Dependence Analysis In Daily Return And Absolute Return Series Of The International Stock Markets en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4631.pdf
Boyut:
2.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama