Dünya Borsaları Getiri Ve Mutlak Getiri Serilerinde Uzun-dönemli Bağımlılık Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bektaş, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Yöntem, Periyodogram Tabanlı Yöntem, SOSS süreçler için Kettani-Gubner yöntemi ve FARIMA (0, d, 0) süreçler için Kettani-Gubner yöntemi olmak üzere dört farklı parametre kestirim yöntemi kullanılarak A.B.D., İngiltere, Japonya, Avustralya, Fransa, Almanya, Avusturya, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye’yi içeren 15 ülke endeks getiri ve mutlak getiri serilerinde uzun-dönemli bağımlılık analizi yapılmaktadır. Dört farklı parametre kestirim yöntemi sonucundan faydalanılarak, Singapur ve Endonezya endeks getiri serileri hariç hiçbir endeks getiri serisi için uzun-dönemli bağımlılık bulunamazken tüm endeks mutlak getiri serileri uzun-dönemli bağımlı bulunur. Ayrıca, Singapur ve Endonezya endeks getiri serileri de uzun-dönemli bağımlı olarak bulunur. Elde edilen sonuçlar mutlak getiri serilerinin getiri serilerine oranla, önceki gözlemlerle daha ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç literatürdeki sonuçlar ile uyumludur. Dört farklı parametre kestirim yöntemi ve 15 farklı borsa endeks verisi kullanılarak yapılan bu çalışmanın özellikle ekonomi ve finans alanındaki uzun-dönemli bağımlılık analizlerine bir bakış açısı sağlaması umulmaktadır. Ek olarak, sunulan farklı parametre kestirim yöntemleri başka amaçlar için de kullanılabilirler.
In this study, using four different parameter estimation methods, namely Wavelet Based Method, Periodogram Based Method, Kettani-Gubner method for SOSS processes and Kettani-Gubner method for FARIMA (0, d, 0) processes, the long-term dependence is analyzed in daily index return and as well as absolute return series within fifteen countries, namely The USA, United Kingdom, Japan, Australia, France, Germany, Austria, Argentina, Brazil, India, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, and Turkey. By utilizing the results of these four different parameter estimation methods, long-term dependence is not found for all of the index return series except the Singaporean and the Indonesian index return series, whereas the entire index absolute return series are found long-term dependent. The Singaporean and the Indonesian index return series are also found long-term dependent. The results revealed that absolute return series are more correlated to the previous observations than the return series. This result is sympathy with literature. It is hoped that, by utilizing four different parameter estimation methods and fifteen different stock market index data, this study provides an aspect of long-term dependence analysis especially in economics and finance. In addition, the presented different parameter estimation methods can be used in any other purposes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Uzun-dönemli bağımlılık, Endeks getiri serileri, Endeks mutlak getiri serileri, Long-term dependence, Index return series, Index absolute return series
Alıntı