Kapalı Kontrol Döngülerinde Performans İzleme

dc.contributor.advisor Kaymak, Devrim Barış tr_TR
dc.contributor.author Kuşoğlu, Gizem tr_TR
dc.contributor.authorID 10078546 tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T12:39:34Z
dc.date.available 2018-05-18T12:39:34Z
dc.date.issued 2015-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, rafinerinin farklı ünitelerindeki SISO kontrol döngülerinin performansları değerlendirilmiştir. Kıyas noktası olarak, minimum varyans kontrolör  belirlenmiş ve mevcut performansın beklenen performansa olan yakınlığı, performans  indeks kullanılarak nicelleştirilmiştir. Performans indeksinin doğru hesaplanması  için, belli başlı parametre değerlerinin optimum değerleri farklı yöntemler ile tahmin  edilmiştir. Bazı kontrol döngüleri için örnekleme zamanının yetersiz olduğu ve  tahmin edilen ölü zamanların gerçek değerden farklı olduğu gösterilmiştir. Hesaplanan performans indekse dayanarak sınıflandırmalar yapılmış ve performansı etkileyen kök-nedenler tahmin edilmiştir. Kök-neden teşhisine klasik ve görsel bir yaklaşım olarak ifade edilen güç spektral analizi ile başlanmı¸s ve güç spektral analizlerindeki piklerin büyüklüğüne bakılarak, osilasyon tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar,  oto-kovaryans fonksiyonuna ve zaman alanına bağlı yöntemler ile desteklenmiştir.  Ekipman bozulmaları, kontrolör parametre değerleri ve dış bozucu etkenler osilasyona  neden olmaktadır. Osilasyonun nereden kaynaklandığı anlamak için, sırasıyla nonli-  neerlik ve a¸sınma analizleri gerçekleştirilmiştir. Nonlineerlik analizinde yüksek derecede istatistik kullanılmakta ve frekans çiftleri arasındaki etkileşim incelenmektedir. Nonlineerlik içeren kontrol döngülerinde olası ekipman arızalarını ortaya çıkarmak için aşınma analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, a¸sınmanın varlığında vananın  problemli oldugu sonucuna varılmı¸stır. Osilatif davranı¸sın görünmediği durumda,  kötü performansın parametre ayarlamalarından ya da dı¸ssal etkenlerden kaynaklandıgı˘ üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the performance of the control loops in different refinery units has been evaluated. The minimum variance controller, designated as benchmark and the proximity to expected performance of the current performance has been quantified using performance index. For accurate calculation of the performance index, optimum values of certain parameters have been determined. It has been shown that sampling interval is insufficient for some loops and the estimated value of dead time is different from the actual value. The classification has been made on the basis of calculated performance index and root causes affecting the performance have been estimated with different methods. Diagnosing the root-cause has been initiated by the spectral analysis expressed as a classical and visual approach and oscillation has been detected by looking the magnitude of the peaks at the power spectral analysis. The results obtained have been supported by the methods depending on the auto-covariance function and time-domain. Equipment faults, controller parameter values and external disturbances cause the oscillation. To understand where the oscillation originated from, nonlinearity and stiction analysis were performed respectively. The higher-order statictics were used in nonlinearity analysis and interactions between frequency pairs have been examined. Stiction analysis has been made to reveal potential equipment faults in the control loops containing non-linearity. According to the results, it was concluded that valve is problematic in the presence of stiction. In the case of appearance of oscillating behavior has been emphasized that poor performance is arised from parameter settings or external disturbances. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15376
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kontrolör Performans İzleme tr_TR
dc.subject Pıd Kapalı Kontrol Döngüleri tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirme tr_TR
dc.subject Performans Teşhisi tr_TR
dc.subject Minimum Varyans Kontrol tr_TR
dc.subject Controller Performance Monitoring (cpm) en_US
dc.subject Pid Closed Control Loops en_US
dc.subject Performance Assessment en_US
dc.subject Performance Diagnostic en_US
dc.subject Minimum Variance Control (mvc) en_US
dc.title Kapalı Kontrol Döngülerinde Performans İzleme tr_TR
dc.title.alternative Performance Monitoring Of Closed Control Loops en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10078546.pdf
Boyut:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama