Bankacılıkta Risk Ve Denetim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sayıt, Sedef
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada modelin basit olması dolayısıyla herkes tarafından kolaylıkla anlaşılıp yorumlanabilmesi ve başarılı tahmin olasılığının yüksek olması nedeniyle denetime ayrılan kaynakların aşırı riskli ve sorunlu bankaların detaylı analizine tahsis edilmesini sağlaması gibi sebeplerden ötürü, finansal oranlardan yararlanan bir erken uyarı sistemi oluşturularak Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen onbir adet banka ile bunlarla eşleştirilen onbir adet bankanın 1991-1999 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarındaki verilerden hesaplanan 38 finansal oranı karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, 38 finansal orandan 27 tanesinin anlamlı erken uyarı göstergeleri olduğu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen ve devredilmeyen banka grupları arasında Fon’a devrin iki yıl öncesinden başlayan önemli farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bayındırbank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Pamukbank T.A.Ş. ile Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nin çoğu finansal oranının Fon’a devredilmeyen bankaların ortalamasından olumsuz yönde sapma gösterdiği, bu bankalar arasında finansal oranları en kötü durumda olan ve acilen yerinde denetim yapılmasında fayda olan bankanın Bayındırbank A.Ş. olduğu, elde edilen diğer önemli bulgulardır.
In this study, an early warning system using financial ratios is formed for its simplicity which provides everyone to understand and interpret easily, and for its having a high probabilty of succesful estimation which provides the appropriation of supervisory funds for the detailed analysis of extremely risky and problemed banks. This study also includes 38 financial ratios of eleven banks that are trasferred to Disposal Deposits Insurance Fund and of eleven banks that are matched to them. These financial ratios are calculated for 1991-1999 period using the data in balance sheets and in income statements and are compared. As a result of examinations, it is found that 27 of the 38 financial ratios are good indicators of the early warning system, and that differences between the banks that are transferred to Disposal Deposits Insurance Fund and the banks that are not transferred beginned two years before the transfer to the Fund. Other important findings are; the negative deviation of most of the financial ratios of Bayındırbank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Pamukbank T.A.Ş., Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. from the average of banks that are not transferred to the Fund; and Bayındırbank A.Ş.’s financial ratios being the worst of all, indicating the urgent need for on-site examinations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Bankacılık, Risk, Denetim, Erken uyarı sistemleri, Banking, Risk, Supervision, Early warning systems
Alıntı