Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölümündeki Hareketlerinin Gps Ölçmeleri İle Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Tarı, Ergin tr_TR
dc.contributor.author Altın, Mehmet Uğur tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:13:47Z
dc.date.available 2015-05-14T14:13:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölgesine ait güncel bilgiler sunulmuştur. Gaziköy –Saros Bölgesindeki hareketin belirlenmesi için jeodezik bir ağ kurulmuştur.. İstasyon noktaları bölgenin aktif faylarına yakın ve bu fayların karakteristik özelliklerini belirtecek noktalarında seçilmiştir. İstasyonların tamamı zorunlu doğruluk kriterlerini sağlamak için merkezlendirme sistemine sahiptir Kurulan jeodezik ağda 2003,2004 ve 2005 yıllarında 6 günlük birer kampanya gerçekleştirilmiştir. Yapılan üç GPS kampanyasından elde edilen veriler GAMIT/GLOBK yazılım takımı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme üç aşamada gerçekleştirilmiştir. GAMIT modülü ile günlük çözümler yapılmış günlük çözümlerin sonuçları işlenmiş ölçüler olarak alınmış ve birleştirilerek Kalman filtresi yardımıyla istasyon koordinat bilgileri elde edilmiş son adımda ise değerlendirme ile bulunan sistem genel referans sistemine oturtulmuştur ve hız vektörleri üretilmiştir. Bu vektörler yardımıyla bölgedeki hareket hakkında sağlıklı ve güncel veriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the information about neo-tectonics is given along West Marmara Segment of North Anatolia Fault (Ganos fault). To designate region kinematic of region a geodesic network was established in 2003. The network called as BATI-MARM has the pillar monuments due to the project considers. Station point positions have been chosen around to active faults of region and to determine movement characteristics of region. There are three campaigns since 2003 by 6 six session days per year with 14 object point. Data was evaluated with GAMIT/GLOBK software. GAMIT performed daily solutions, daily solutions were processed These solutions have been taken as quasi-observations and by using Kalman filter station coordinates have been obtained. In this step, solutions those belong to IGS network were incorporated to the process. Finally software defines a reference frame by applying constrains on the coordinates of a selected group of stations and station coordinates and velocities were estimated. By using the obtained velocity vectors, general information has been presented about kinematics of region. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1749
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject GPS tr_TR
dc.subject Tektonik tr_TR
dc.subject Ganos tr_TR
dc.subject Kuzey Anadolu Fayı tr_TR
dc.subject GPS en_US
dc.subject Tectonic en_US
dc.subject North Anatolia fault en_US
dc.subject Ganos en_US
dc.title Kuzey Anadolu Fayının Batı Marmara Bölümündeki Hareketlerinin Gps Ölçmeleri İle Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Movement Along The North Anatolian Fault On The West Marmara Segment With Gps Measurements en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4238.pdf
Boyut:
4.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama