Betonarme Elemanlarda Endüstriyel Kalıp Teknolojisi Ve Projelendirme Esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Alpaslan, Boran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme yapılarda kalıp ve kalıbı oluşturan elemanların tanımlaması yapılmış ve türlerine göre sınıflandırılmıştır. Geleneksel ve endüstriyel kalıp yöntemlerindeki malzeme ve uygulama teknikleri irdelenerek kalıpların yapı maliyeti ve süresine etkisi incelenmiştir. Her iki metot için sayısal olarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Kalıp elemanlarının yük aktarım sırasına göre sınır emniyet gerilmeleri incelenmiştir. Geleneksel ve endüstriyel kalıp sistemlerini oluşturan taşıyıcı kalıp elemanların tasarımına yer verilmiştir. Betonarme binalarda endüstriyel yöntemlerle kalıplama teknikleri ile tasarım esasları belirtilmiş ve mevcut betonarme elemanın boyutuna göre endüstriyel kalıp elemanlarının yerleşimleri için hesap yöntemleri gösterilerek projelendirmede kolaylık sağlaması açısından da özet tablolar oluşturulmuştur. Kalıplara etkiyen yatay ve düşey yükler için alınacak değerler ve standart hesaplamalar verilmiştir. Alman, İngiliz ve Amerikan ülke yönetmeliklerine göre taze beton basıncının hesap yöntemleri irdelenmiş ve parametrelerin karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuç olarak tasarımda kullanılacak olan taze beton basıncının belirli değer aralıkları için uygun olan yönetmelik grafiklerle tayin edilmiştir. 11 katlı örnek bir yapının tüm yatay ve düşey kalıpları belirli bir sistematik çerçevesinde hem endüstriyel hem de geleneksel yöntemle detaylı olarak projelendirilmiştir. Tüm hesaplar ve kesit tahkikleri Sap2000 yapısal analiz programıyla yapılmış olup emniyet gerilmeleri tahkik edilmiştir. Yerleşim planı ve ölçülendirmeler yapılarak kalıp proje paftaları hazırlanmıştır. Mevcut taşıyıcı elemanlar arasında kalıp sirkülasyonları proje üzerinden gösterilmiş aynı zamanda tablolar oluşturulmuştur. Her iki metotla yapılan projelendirme sonucunda kaba inşaat süreleri ile kalıp maliyetleri karşılaştırılmıştır.
In this study general formwork definition is made and classified according to features of type in reinforced concrete structure. The effects of formwork to construction cost and time is researched by examining the materials and application techniques in both traditional and industrial formwork methods and the numerical comparison is made. The boundary safety stress of all formwork materials are investigated according to load transfer order. Design of structural formwork materials consisted of industrial and traditional formwork sytems are explained. For an existing reinforced structure, the calculation methods for formwork layout and planning are specified and short table formed to make design easily. The value of vertical and horizontal load acting on formwork and the calculation of fresh concrete pressure according to DIN, BS and ACI standarts are examined. Calculation parameters also compared in terms of these country standarts and graphised the suitable standarts chosen for standarts. Traditional and industrial formwork project designed in detail for an 11 storey building. All calculations are made by SAP2000 structural analysis programme and boundary safety stresses checked. Formwork cycle planning are showed on project sheets. After the project with both methods, construction cost and time are compared with each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Betonarme, Beton, Kalıp, Proje, Endüstriyel, Geleneksel, Modern, Klasik, DIN, Taze beton basıncı, Betonarme, Beton, Kalıp, Proje, Endüstriyel, Geleneksel, Modern, Klasik, DIN, Taze beton basıncı
Alıntı